Thứ sáu 31/07/2015 20:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tin nổi bật

Khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà E6 Ký...

31.07.2015

Sáng 31/7/2015, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà E6 Ký túc xá sau một thời gian cải tạo, sửa chữa lớn.

xem tiếp

3 cách xem điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2015

22.07.2015

Để đảm bảo phù hợp với nội dung đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và tạo thuận lợi cho thí sinh nhận kết quả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ công bố kết quả thi theo 3 phương thức.

xem tiếp

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo phân bổ chỉ...

28.07.2015

Thường trực Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh 2015 theo tổ hợp môn thi xét tuyển, cụ thể như sau:

xem tiếp

Thông báo về việc điều chỉnh điều kiện nộp hồ sơ đăng...

24.07.2015

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc điều chỉnh điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2015, cụ thể như sau:

xem tiếp

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đại học thứ hai...

17.07.2015

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đại học thứ 2 năm 2015 như sau:

xem tiếp

Đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin hiện nay

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước và nhiều văn kiện các Đại hội Đảng đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 85 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Khoa Chính trị học: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 31

Chiều ngày 24/6/2015, Khoa Chính trị học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các lớp Chính trị học K31 và Chính sách công K31, niên khóa 2011-2015. Buổi Lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng rất đầm ấm, xúc động.