Thứ sáu 25/05/2018 02:46 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

23/04/2018 14:46

Ngày hội Tư vấnsinh đại học 2018 ( AJC Open Day)

Các album khác

title

9 nhà giáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm chức...

17.05.2018 20:05

title

Nghiệm thu Dự án đầu tư trang thiết bị phòng thực hành của sinh viên

16.05.2018 15:56

title

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Học viện...

12.04.2018 17:31

title

Hoạt động của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục trong 2...

10.04.2018 15:18

Đây là một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục trong 2 ngày (ngày 8 và 9/4/2018) làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

title

Lễ Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Học...

07.04.2018 17:30

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng 1 số hình ảnh trong ngày đầu tiên làm việc của Đoàn Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Học viện

title

Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Học viện làm việc với các đơn vị về...

04.04.2018 16:19

title

Tưng bừng ngày hội hiến máu “Nắng Hồng 2018”

03.04.2018 16:36

title

Học viện Báo chí và Tuyên truyền ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác...

23.03.2018 12:52

Ngày 23/3/2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Friedrich Ebert. Đây là một số hình ảnh tại Lễ ký kết hợp tác giữa hai cơ quan.