Thứ ba 19/06/2018 03:56 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

10/06/2018 18:02

Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" và giao lưu Điển hình tiên tiến

Các album khác

title

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập...

15.06.2018 11:46

title

Hội thảo khoa học: "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo...

14.06.2018 17:35

title

9 nhà giáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm chức...

17.05.2018 20:05

title

Nghiệm thu Dự án đầu tư trang thiết bị phòng thực hành của sinh viên

16.05.2018 15:56

title

Ngày hội Tư vấnsinh đại học 2018 ( AJC Open Day)

23.04.2018 14:46

title

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Học viện...

12.04.2018 17:31

title

Hoạt động của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục trong 2...

10.04.2018 15:18

Đây là một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục trong 2 ngày (ngày 8 và 9/4/2018) làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

title

Lễ Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Học...

07.04.2018 17:30

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng 1 số hình ảnh trong ngày đầu tiên làm việc của Đoàn Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Học viện