Thứ ba 19/06/2018 04:00 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

14/06/2018 17:35

Hội thảo khoa học: "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí, truyền thông cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"

Các album khác

title

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập...

15.06.2018 11:46

title

Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi...

10.06.2018 18:02

title

9 nhà giáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm chức...

17.05.2018 20:05

title

Nghiệm thu Dự án đầu tư trang thiết bị phòng thực hành của sinh viên

16.05.2018 15:56

title

Ngày hội Tư vấnsinh đại học 2018 ( AJC Open Day)

23.04.2018 14:46

title

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Học viện...

12.04.2018 17:31

title

Hoạt động của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục trong 2...

10.04.2018 15:18

Đây là một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục trong 2 ngày (ngày 8 và 9/4/2018) làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

title

Lễ Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Học...

07.04.2018 17:30

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng 1 số hình ảnh trong ngày đầu tiên làm việc của Đoàn Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Học viện