Thứ hai 23/07/2018 18:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

23/03/2018 12:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Friedrich Ebert

Ngày 23/3/2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Friedrich Ebert. Đây là một số hình ảnh tại Lễ ký kết hợp tác giữa hai cơ quan.