Thứ tư 26/09/2018 03:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần đầu tiên đào tạo chương trình chất lượng cao về quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng và kinh tế

Thứ tư 12/04/2017 09:11

Năm học 2017 - 2018, lần đầu tiên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo chương trình chất lượng cao về quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng và kinh tế

Ngày 10/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ở 3 chuyên ngành: Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu, Truyền thông marketing; Kinh tế và quản lý.

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo về Quan  hệ quốc tế, truyền thông và kinh tế ở trình độ đại học; cung cấp cho người học một chương trình đào tạo và học tập có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao thời kỳ hội nhập. Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xây dựng đề án đào tạo chất lượng cao. Đề án đã được phê duyệt và chính thức tuyển sinh năm 2017.

Theo  đề án, chuyên ngành Kinh tế quản lý thuộc nhóm ngành 2, chỉ tiêu xét tuyển là 40 với các tổ hợp môn được lựa chọn xét tuyển:

- Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03)

- Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04)

- Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu và chuyên ngành Truyền thông marketinh thuộc nhóm ngành 4, điểm tiếng Anh nhân đôi,  đều có chỉ tiêu 40 và xét các tổ hợp môn

- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01)

- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Lịch sử (D14)

- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Địa lý (D15)

- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Vật lý (D11)

Được biết, trong những năm qua, để chuẩn bị cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tích cực xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu thực tế. Hiện nay, nhà trường có 1 giáo sư, 35 phó giáo sư,74 tiến sĩ và 211 thạc sĩ.Nhiều giảng viên trẻ đã phấn đấu đủ tiêu chuẩn giảng dạy các chương trìnhquốc tế, chương trình chất lượng caovà được các đối tác nước ngoài đánh giá cao.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng và đáp ứng với yêu cầu xã hội, Học viện vẫn tiếp tục đổi mới chương trình phương pháp giảng dạy, đầutư thêm cơ sở vật chất phục vụ tốt hơn côn gtác giảng dạy và học tập tại trường.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền