Thứ sáu 25/05/2018 02:44 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

HVBCTT đã phát Giấy báo nhập học

24/09/2012 09:26

Hiện nay, HVBCTT đã gửi giấy báo nhập học đến các thí sinh trúng tuyển.Trong trường hợp vì lý do nào đó mà thí sinh trúng tuyển chưa nhận được giấy báo nhập học, hãy làm theo hướng dẫn trong "Mẫu giấy báo nhập học" sau đây.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày 23/04/2012

24/09/2012 09:19

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày 23/04/2012

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày 22/04/2012

24/09/2012 09:17

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày 22/04/2012