Thứ sáu 17/08/2018 18:34 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Xuân Mậu Tuất

Thứ năm 25/01/2018 09:05

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 42/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 -- 03-02-2018) và mừng Xuân mới Mậu Tuất năm 2018.
Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 -- 03-02-2018) và mừng Xuân mới Mậu Tuất năm 2018, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội treo cờ Tổ quốc từ ngày 02-02-2018 đến hết ngày 04-02-2018 và từ ngày 14-02-2018 đến hết ngày 18-02-2018.


Theo phapluatxahoi.vn


Học viện Báo chí & Tuyên truyền