Thứ năm 21/06/2018 15:34 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016 -2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 – 2018

Thứ ba 04/07/2017 14:10

Trong hai ngày 3 và 4/7, tại Hải Tiến – Thanh Hóa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016 -2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 – 2018.
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016 -2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 – 2018

Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn có đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý khoa học, Văn phòng Học viện.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có:  PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS, TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Lương Khắc Hiều, nguyên quyền Giám đốc Học viện; GS, TS Dương Xuân Ngọc, nguyên Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

PGS, TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện báo cáo Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Báo cáo Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, PGS, TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh năm học 2016 - 2017 thực hiện nghiêm phương châm hoạt động của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được những thành tích nổi bật cụ thể:

Về công tác xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo: Rà soát, đổi mới nội dung các chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, chú trọng kiến tập, thực tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, đảm bảo tính khoa học, hiện đại, hệ thống, đáp ứng dần các yêu cầu của phương thức đào tạo tín chỉ. Tính đến nay, Học viện đang tổ chức đào tạo ở cả 3 trình độ với 93 chương trình: 68 chương trình đại học; 19 chương trình thạc sĩ và 6 chương trình tiến sĩ.

Về đổi mới phương pháp giảng dạy: Trong năm học vừa qua, đội ngũ giảng viên của nhà trường đã có nhiều cố gắng, chủ động, tích cực, sáng tạo trong tổ chức dạy học, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tính tích cực, sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự học, vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Nhà trường đã thành lập Tổ phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong toàn Học viện.

Về tổ chức, quản lý đào tạo: Nhà trường rất coi trọng công tác quảng bá tuyển sinh, tăng cường các biện pháp truyền thông, tư vấn và quảng bá hình ảnh của Nhà trường. Bên cạnh đó, Học viện cũng tích cực đổi mới phương thức quản lý đào tạo theo tín chỉ; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; công tác khảo thí và quản lý chất lượng đào tạo được đặc biệt quan tâm….

Bên cạnh những thành tích đạt được, năm học 2016 - 2017, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, trong đó đáng lưu tâm là: (i) Các chương trình đào tạo chưa đảm bảo tính ổn định; xây dựng các chương trình chi tiết còn chậm; nhiều giảng viên chưa nhận thức rõ về tiêu chí môn học lý thuyết, môn học thực hành, phần lý thuyết, phần thực hành trong từng môn học nên triển khai thực hiện còn lúng túng. (ii) Một bộ phận giảng viên vẫn chưa tích cực đổi mới phương pháp, ngại sử dụng công nghệ, phương tiện hỗ trợ phương pháp giảng dạy hoặc sử dụng máy chiếu chưa có hiệu quả, các giờ giảng chất lượng cao còn mang tính hình thức. (iii) Tính liên thông giữa các chương trình đào tạo còn hạn chế nên sinh viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn giảng viên và thời gian học tập.

Trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhằm phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, các đại biểu góp ý cho bản báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học vừa qua; đồng thời tập trung thảo luận đóng góp ý kiến làm rõ thêm các mặt hạn chế trong năm học 2016 – 2017 qua đó tìm ra những giải pháp khắc phục, thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng năm học 2017 – 2018.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được cũng như tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện. 

Để Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới đồng chí nhấn mạnh một số phương hướng cơ bản sau: Nhà trường cần tiếp tục phát huy tính chủ động trong công tác xây dựng chương trình đào tạo từ xây dựng khung chương trình cho đến nội dung giảng dạy; đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; chú trọng phát triển công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng…

PGS, TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị 

 

PGS, TS Phạm Minh Sơn phát biểu tham luậnPGS, TS Bùi Thị Kim Hậu phát biểu tham luận

PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng phát biểu tham luận

PGS, TS Phạm Thị Thu Trà phát biểu tham luận

PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang phát biểu tham luận


PGS, TS Nguyễn Xuân Phong phát biểu tham luận

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định Nhà trường sẽ cụ thể hóa, triển khai và khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong năm học 2017 – 2018.

Tổng kết Hội nghị, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện, trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những ý kiến tham luận, phát biểu đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị cho Dự thảo Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học qua. Những ý kiến đóng góp trong Hội nghị sẽ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện nghiên cứu, tiếp thu và tổng hợp để cụ thể hóa triển khai trong năm học mới .

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016 -2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 – 2018

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016 -2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 – 2018  của Học viện Báo chí và Tuyên truyền kết thúc, thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của các đại biểu tham dự Hội nghị./.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền