Chủ nhật 22/07/2018 02:14 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin khoa học "Những điểm mới về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong Đại hội XII của Đảng"

Thứ ba 07/11/2017 08:34

Chiều 6/11, tại Hội trường D nhà Hành chính Trung tâm A1, Khoa Chính trị học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức buổi thông tin khoa học với chủ đề: "Những điểm mới về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong Đại hội XII của Đảng"

Buổi thông tin khoa học có sự hiện diện của PGS,TS Vũ Dương Huân, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan và Ucraina, báo cáo viên buổi thông tin khoa học; PGS,TS Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Khoa Chính trị học cùng đông đảo các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong Học viện.


Quang cảnh buổi thông tin khoa học "Những điểm mới về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong Đại hội XII của Đảng"

Với chủ đề "Những điểm mới về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong Đại hội XII của Đảng", PGS,TS Vũ Dương Huân đã tập trung giới thiệu, phân tích và làm rõ 3 nội dung chính, gồm: Một số nhận thức về chính sách đối ngoại, trọng tâm là đặc thù chính sách đối ngoại và đổi mới hoạch định chính sách đối ngoại Việt Nam; Đường lối, chính sách đối ngoại Đại hội XII của Đảng; Bước đầu triển khai đường lối chính sách đối ngoại Đại hội XII.

Trên cơ sở trình bày hệ thống quan điểm và cách tiếp cận về chính sách đối ngoại, mối quan hệ giữa chính sách đối ngoại và chính sách đối nội, PGS,TS Vũ Dương Huân đã chỉ ra những đặc thù của chính sách đối ngoại, nêu lên các mô hình hoạch định chính sách đối ngoại và đổi mới mô hình hoạch định chính sách đối ngoại Việt Nam; một số điểm đáng lưu ý về nhiệm vụ đối ngoại trong Đại hội XII của Đảng, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định đường lối chính sách đối ngoại.

PGS,TS Vũ Dương Huân cũng đã tập trung làm rõ chủ trương về đối ngoại trong Đại hội XII của Đảng bao gồm: đường lối, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc và phương châm của đường lối, chính sách đối ngoại, cùng các định hướng lớn và giải pháp chính để bước đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XII về đường lối, chính sách đối ngoại một cách hiệu quả trong thực tiễn, đồng thời góp phần hình thành tư duy về đổi mới hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.

PGS,TS Vũ Dương Huân, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan và Ucraina trao đổi với các cán bộ, giảng viên,  học viên, sinh viên Học viện về chủ đề "Những điểm mới về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong Đại hội XII của Đảng"

Kết thúc buổi làm việc, PGS,TS Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Khoa Chính trị học trân trọng cảm ơn PGS,TS Vũ Dương Huân đã cung cấp những thông tin rất mới, hữu ích cho các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên. Đặc biệt, những nội dung thông tin quan trọng trên đã giúp cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Khoa Chính trị cập nhật được thêm nhiều nội dung, kiến thức mới về những chính sách đối ngoại của Việt Nam trong Đại hội XII của Đảng, từ đó làm cơ sở để vận dụng vào quá trình nghiên cứu, giảng dạy, học tập theo đúng với những tinh thần của Đại hội XII.

Buổi thông tin khoa học đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

PV AJC


Học viện Báo chí & Tuyên truyền