Thứ sáu 25/05/2018 19:54 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin khoa học: "Cách mạng công nghiệp 4.0"

Thứ ba 06/06/2017 15:40

Sáng 6/6, tại Hội trường D, tầng 10 nhà Hành chính trung tâm A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức buổi Thông tin khoa học về: "Cách mạng công nghiệp 4.0". Báo cáo viên là TS Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Các đại biểu tham dự Thông tin khoa học: "Cách mạng công nghiệp 4.0"

Tham dự buổi Thông tin khoa học có: PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện và sinh viên của Khoa Triết học.

Trong buổi Thông tin khoa học, bằng kiến thức sâu, rộng về lý luận và thực tiễn, TS Nguyễn Thắng đã trình bày khái quát về cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0; đồng thời đi sâu phân tích làm rõ một số nội dung, như: Các đặc trưng cơ bản của cuộc Cánh mạng công nghiệp 4.0; những tác động của cuộc Cánh mạng công nghiệp 4.0 đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam; cơ hội và thách thức của Việt Nam trước thềm Cánh mạng công nghiệp 4.0.

TS Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, báo cáo viên buổi Thông tin khoa học

Nhiều câu hỏi của giảng viên, sinh viên đặt ra về các vấn đề xung quanh tác động của cuộc Cánh mạng công nghiệp 4.0 đến các mặt nền kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng đã được TS Nguyễn Thắng trao đổi và giải đáp trực tiếp tại buổi Thông tin.

Cán bộ, giảng viên đặt câu hỏi về cuộc Cánh mạng công nghiệp 4.0

Phát biểu tại buổi Thông tin khoa học, thay mặt lãnh đạo Nhà trường PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện cảm ơn TS Nguyễn Thắng đã đến tham gia thuyết trình, giao lưu, chia sẻ với các cán bộ, giảng viên Nhà trường về chuyên đề có tính thời sự của cuộc Cánh mạng công nghiệp 4.0 đang được các cán bộ, giảng viên, sinh viên rất quan tâm hiện nay; bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục được nghe những buổi thông tin khác về cuộc Cánh mạng công nghiệp 4.0 trong thời gian tới từ đồng chí.

PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện cảm ơn TS Nguyễn Thắng đã đến tham gia thuyết trình, giao lưu, chia sẻ với các cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường

Học viện Báo chí & Tuyên truyền