Thứ năm 16/08/2018 15:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ sáu 02/02/2018 09:44

Chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), sáng 2/2, Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Lễ dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại khuôn viên Trung tâm Thông tin Khoa học) và ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng.

Dự Lễ dâng hoa có: PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc; các đồng chí trong Ban Thường Vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng, phó các đơn vị trong Học viện; đại diện sinh viên,học viên tiêu biểu của các lớp trong toàn Học viện.

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Học viện đã thành kính dâng Lẵng hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Các đại biểu làm Lễ dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà trường, PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại chặng đường 88 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tự hào là một tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc Gia Hồ Chí Minh - Đảng bộ mang tên Bác, 56 năm qua, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn là hạt nhân lãnh đạo Nhà trường vượt qua những thách thức, từng bức trưởng thành và phát triển. 

Trong mỗi giai đoạn phát triển của Nhà trường, Đảng bộ luôn thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện để Học viện hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ những khó khăn ban đầu của ngày mới thành lập, những năm tháng gian khó cùng toàn dân tộc thực hiện cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước hay trong thời kỳ hậu chiến, từ những khó khăn của thời kỳ bao cấp đến những thử thách của thời kỳ đổi mới, trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, Đảng bộ Học viên luôn nêu cao tính đoàn kết, nhất trí, cùng các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sinh viên, học viện của Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặt ra, trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia.

Đồng chí Phạm Huy Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc
Học viện đọc diễn văn kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

PGS,TS Phạm Huy Kỳ nhấn mạnh: Thách thức lớn của chúng ta là thách thức "vượt qua chính mình" để tiếp tục phát triển, khẳng định chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, khả năng thích ứng với những biến đổi và đáp ứng cao với nhu cầu xã hội.

Với niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện mong rằng: "Mỗi cán bộ, đảng viên, sinh viên, học viên, mỗi tổ chức đảng trong Nhà trường hãy luôn khẳng định niềm tin son sắc, một lòng theo Đảng; khẳng định bản lĩnh, ý chí vững vàng, không giao động, mất cảnh giác trước những âm mưu ngày càng thâm độc và sâu sắc của các thế thù địch, nêu cao trách nhiệm trong học tập, công tác, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là các chủ trương, nghị của Đảng như Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dưng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng và quyết tâm hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp".

88 năm qua, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đã vượt qua bao biến cố, thăng trầm nhưng toàn dân tộc vẫn vững bứơc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những giảng viên giảng dạy Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước chúng tôi luôn sẵn sàng đem hết sức lực và trí tuệ của mình nghiên cứu và truyền bá những tri thức khoa học để góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân thực hiện lý tưởng của Đảng "Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

PGS,TS Trần Thị Anh Đào

(Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước)


Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dịp Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2018), được ôn lại truyền thống vẻ vang và công lao vĩ đại của Đảng đối với đất nước, trong tôi trào dâng nhiều cảm xúc, lòng biết ơn đối với Đảng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôi rất may mắn là người nghiên cứu và giảng dạy về Hồ Chí Minh học. Bên cạnh di sản to lớn Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, dân tộc và thời đại, tôi thấy được vai trò to lớn của Đảng. Từ khi Đảng ra đời với đường lối đúng đắn lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lãnh đạo thắng lợi 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay đạt được nhiều thành tựu. Hiện nay, trong bối cảnh lịch sử mới tạo ra nhiều thời cơ và thách thức đối với đất nước, Đảng ta ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước của mình, vượt qua khó khăn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tạo niềm tin lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực sự là đạo đức là văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Kiên đinh mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

TS Lê Đình Năm

(Phó Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh)


Sinh ra trong thời bình, em và các bạn trẻ hôm nay đã được hiểu biết về Đảng qua các trang sử hào hùng, những bài giảng của thầy cô giáo. Chúng em hiểu rằng, để có được những điều kiện đầy đủ, tốt đẹp như ngày hôm nay, là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là nhờ có sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đi trước, có những người còn rất trẻ nhưng đã gác lại sau lưng tất cả để lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ Quốc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, chúng em càng tự hào với những truyền thống vẻ vang của Đảng, của người người cách mạng và thấy mình phải có trách nhiệm hơn trước sự hy sinh đó của ông cha, cần phát nỗ lực học tập, phát huy sức trẻ để đưa đất nước ta ngày càng giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ vẫn hằng mong.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Thúy

 (Báo Mạng điện tử K35)

Trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là tâm nguyện và mong ước của em từ lâu và em vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu, bởi theo em vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; và đặc biệt vào Đảng sẽ giúp cho em tôi luyện và hoàn thiện bản thân mình để sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn đối với mọi người và chính bản thân mình.

Để phấn đấu vào Đảng, trước mắt đang là một sinh viên, em sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn- Hội cũng như các hoạt động xã hội khác, đóng góp vào việc xây dựng và giữ gìn thương hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Minh Thúy

(Sinh viên Xuất Bản K34


Một mùa xuân mới đến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ Học viện tràn đầy tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mơ ước. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi. 

Tin, bài cùng chủ đề:

Treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Xuân Mậu Tuất

- Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị - vấn đề quan trọng hàng đầu

Trí Nhân

Học viện Báo chí & Tuyên truyền