Thứ hai 23/07/2018 18:54 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Khảo sát chính thức đánh giá ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chủ nhật 08/04/2018 10:10

Khảo sát chính thức đánh giá ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sáng ngày 7/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài nhà trường. Dưới đây là nội dung trong bản tin Thời sự 20h do Truyền hình Thông tấn thực hiện. 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền