Thứ tư 15/08/2018 05:52 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội thảo khoa học “Văn hóa ứng xử của cán bộ nữ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

Thứ sáu 29/09/2017 16:19

Sáng 29/9, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Học viện phối hợp với Ban Nữ công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa ứng xử của cán bộ nữ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự, chỉ đạo và chủ trì Hội thảo có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện. Cùng chủ trì có TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện; PGS,TS Nguyễn Thị Báo, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chánh Thanh tra Học viện.

Dự Hội thảo có PGS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; TS Đinh Đoàn, chuyên gia văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; cùng đông đảo cán bộ nữ và đại diện các tổ nữ công trực thuộc Ban Nữ công Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện khẳng định, 68 năm qua, cán bộ nữ Học viện luôn giữ gìn tốt phong cách, đạo đức của người cán bộ trường Đảng. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, văn hóa ứng xử của cán bộ nữ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chịu tác động của nhiều nhân tố, trong đó có các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; trình độ nhận thức, vị thế hay “uy tín” của cơ quan, mức độ hiện đại hóa công sở…

Để xác lập các nguyên tắc và tiêu chí ứng xử của mỗi cán bộ, trong đó có cán bộ nữ đối với công việc, với người và với chính mình, PGS,TS Lê Quốc Lý yêu cầu, việc xây dựng văn hóa ứng xử của cán bộ nữ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải mang tính đồng bộ, chú trọng xây dựng nề nếp tổ chức, điều hành công sở khoa học, hợp lý; trụ sở làm việc văn minh, hiện đại, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, tinh thần làm việc tốt, đảm bảo chuẩn mực về trang phục, hành vi, thái độ với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp và với nhân dân khi thực thi công vụ.

Đoàn đại biểu nữ công Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia Hội thảo

Trên cơ sở quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam, những quy định của Học viện về văn hóa ứng xử của người cán bộ nói chung, các đại biểu, các nhà khoa học, nhà văn hóa, tâm lý học tham dự Hội thảo đã chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến văn hóa ứng xử của người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, phát triển hiện nay; văn hóa ứng xử của nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý; văn hóa ứng xử của cán bộ nữ trong các Học viện trực thuộc, vừa đảm bảo những tiêu chí chung nhưng vẫn mang tính đặc thù văn hóa vùng miền…

Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

Theo hcm.vn

 Bùi Thanh, Việt Thắng

Học viện Báo chí & Tuyên truyền