Thứ năm 16/08/2018 15:27 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học

Thứ năm 30/11/2017 12:32

Sáng 30/11, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề: Vận dụng Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học.

Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu khách mời có: Đồng chí Mai Yến Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS Đỗ Thế Tùng và GS, TS Nguyễn Đình Kháng, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Phạm Việt Dũng, Trưởng Ban Kinh tế Tạp chí Cộng sản; các đại biểu, nhà khoa học đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị công an Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Chính trị Khu vực I và một số viện nghiên cứu, học viện, trường đại học trong cả nước.

Dự Hội thảo, về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS, TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; PGS, TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, Nguyên Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên Nhà trường.

Quang cảnh Hội thảo: Vận dụng Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học


Các đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS Phạm Huy Kỳ nhấn mạnh: "Hội thảo nhằm quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 5, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, đồng thời cũng là diễn đàn khoa học để các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn một số vấn đề cốt yếu trong các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng, trên cơ sở đó vận dụng vào việc giảng dạy môn lý luận chính trị tại các trường đại học ở Việt Nam".

Với mục đích đó, PGS, TS Phạm Huy Kỳ mong rằng tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học sẽ đưa ra những ý kiến trao đổi, phân tích để làm sâu sắc hơn những vấn đề nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; vấn đề hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; thực trạng và các giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...


PGS, TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo khoa học "Vận dụng Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học" được diễn ra trong hai phiên làm việc.

Tại phiên làm việc thứ nhất về chủ đề "Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" do PGS, TS Phạm Huy Kỳ điều hành, Hội thảo đã được nghe các tham luận của GS,TS Đỗ Thế Tùng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Phạm Việt Dũng, Trưởng Ban Kinh tế Tạp chí Cộng sản; hai đại biểu đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền: TS Vũ Thị Thu Quyên, Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật và TS Đồng Văn Phường, Nguyên Trưởng Khoa Kinh tế, Học viện Báo chí và Tuyên tuyền, cùng nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp của các đại biểu tham dự.

PGS, TS Phạm Huy Kỳ điều hành phiên thứ nhất của Hội thảo

Trong đó, các ý kiến tham luận, trao đổi, chia sẻ đã tập trung nêu, phân tích và làm rõ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường; nhận thức về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sự chuyển hóa của các dạng thức thị trường trong lịch sử và nhận thức về thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay; nhận thức mới về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế theo tinh thần của Nghị quyết và một số gợi mở cho giảng dạy môn Quản lý kinh tế...

GS, TS Đỗ Thế Tùng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo

Phiên làm việc thứ hai của Hội thảo do PGS, TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện điều hành về chủ đề "Vận dụng Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học", Hội thảo đã lắng nghe 4 tham luận và nhiều ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, các diễn giả, trong đó tiêu biểu là GS, TS Nguyễn Đình Kháng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với bài tham luận "Vận dụng Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII vào nghiên cứu và giảng dạy kinh tế chính trị ở các trường đại học trong giai đoạn hiện nay"; TS Lê Thị Thúy, Phó Trưởng Khoa Kinh tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền với bài tham luận: "Vị thế của kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới và sự vận dụng Nghị quyết 10 - Hội nghị Trung ương 5 vào giảng dạy môn Kinh tế chính trị trong các trường đại học; TS Tạ Thị Đoàn, Phó Trưởng Khoa Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị khu vực I với bài tham luận về "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam- bản chất và giải phát pháp triển"; TS Nguyễn Thị Luyến, Trưởng Ban Thể chế kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương với tham luận: "Vận dụng Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về hoàn thiệu thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành kinh tế...

PGS, TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện điều hành phiên làm việc thứ 2 của Hội thảo

Nội dung các tham luận, ý kiến trao đổi đã phân tích, đánh giá khách quan những thành tựu đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trong cải cách và phát triển kinh tế tư nhân sau hơn 30 năm đổi mới ở Việt Nam. 

Nhiều ý kiến cũng đã đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm vận dụng Nghị quyết Trung ương 5 Đại hội XII vào nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị tại các trường đại học ở Việt Nam trong thời gian tới.  

TS Lê Thị Thúy, Phó Trưởng Khoa Kinh tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận tại Hội thảo

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, PGS, TS Lưu Văn An phát biểu tổng kết Hội thảo đã khái quát những kết quả đạt được, tóm lược những nội dung chính của các tham luận và các ý kiến trao đổi tại Hội thảo; đánh giá cao những chia sẻ, trao đổi của các đại biểu, nhà khoa học về chủ đề của Hội thảo. Những kinh nghiệm này rất hữu ích, thiết thực cho công tác đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian tới.

Với số lượng gần 50 tham luận cho chủ đề Hội thảo và nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp với nội dung phong phú thể hiện được sự nghiêm túc và tâm huyết của các đại biểu, nhà khoa học, các diễn giả cho chủ đề Hội thảo, PGS, TS Lưu Văn An khẳng định Hội thảo khoa học "Vận dụng Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học" đã thành công tốt đẹp, những tham luận và ý kiến đóng góp cho Hội thảo đã giúp các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên Học viện hiểu rõ hơn về những nội dung cũng như những cách vận dụng những nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đưa vào nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong thời gian tới tại Học viện hiệu quả, thiết thực hơn nữa, để Nghị quyết được triển khai nhanh chóng đi vào cuộc sống và cho những kết quả thành công tốt đẹp.

Hội thảo kết thúc và thành công tốt đẹp, một số đại biểu và nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm với Ban Tổ chức Hội thảo

Sau gần 4 tiếng diễn ra với nhiều ý kiến tham luận, tranh luận khoa học sôi nổi và đầy tâm huyết của các đại biểu, nhà khoa học, các thầy cô giáo, Hội thảo Vận dụng Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

PV AJC

Học viện Báo chí & Tuyên truyền