Thứ tư 20/06/2018 20:14 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công đoàn Học viện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Thứ năm 10/08/2017 13:30

Sáng 10/8, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công đoàn Học viện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng.

TS Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Nguyễn Thị Báo, Chánh Thanh tra, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận; cán bộ chuyên trách, kế toán, thủ quỹ Công đoàn  của Trung tâm Học viện và các đơn vị trực thuộc Học viện (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện khu vực I, Học viện khu vực II, Học viện khu vực III, Học viện khu vực IV).

Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến về công tác công đoàn tại điểm cầu Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Học viện 6 tháng đầu năm 2017 khẳng định 6 tháng đầu năm 2017, các cấp Công đoàn toàn Học viện đã triển khai nhiều hoạt động và cơ bản hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trên nhiều mặt: công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên; quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và đoàn viên; tổ chức và động viên phong trào thi đua, hưởng ứng và tham gia thực hiện các hoạt động xã hội; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; công tác Nữ công... Báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể 6 tháng tiếp thep năm 2017.

Trong không khí cởi mở, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị đã nghe nhiều chia sẻ, đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu tham dự. Các ý kiến tập trung vào việc nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn; đổi mới phương thức, nội dung hoạt động công đoàn nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS Nguyễn Thị Thành ghi nhận các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các tổ chức Công đoàn trực thuộc Học viện cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, người lao động; phát huy mạnh mẽ tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực phản biện; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn các cấp nhằm thúc đẩy đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền