Thứ ba 14/08/2018 13:25 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động khoa học năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ sáu 05/01/2018 11:24

Sáng 5/1/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2017. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 06 điểm cầu ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2017 do PGS,TS Lê Quốc Lý chủ trì. Đồng Chủ chì có PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Tham dự có các lãnh đạo chủ chốt, các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của các đơn vị tại Trung tâm Học viện và các học viện trực thuộc (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện khu vực I, Học viện khu vực II, Học viện khu vực III, Học viện khu vực IV).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự Hội nghị trực tuyến có: PGS,TS Trương Ngọc Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Phó Giám đốc Học viện; các thành viên trong Hội đồng Khoa học - Đào tạo; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học; đồng thời mong rằng Hội nghị sẽ tìm ra những phương hướng, giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động khoa học năm 2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung, của từng đơn vị trực thuộc nói riêng nói riêng.

PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  phát biểu khai mạc Hội nghị (màn hình trực tuyến tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Hội nghị đã được nghe báo cáo Tổng kết công tác khoa học năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 do PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học trình bày, trong đó đã khái quát đặc điểm tình hình hoạt động, những thành tựu và hạn chế trong công tác khoa học năm 2017; trên cơ sở phân tích cụ thể nguyên nhân của thành công và hạn chế, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho hoạt động khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong năm 2018.


PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại Hội nghị trực tuyến

Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc. Trong đó, hầu hết các đại biểu đều bày tỏ nhất trí cao với bản Báo cáo Tổng kết công tác khoa học năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Từ thực tiễn hoạt động khoa học của từng đơn vị, một số đại biểu cũng đã đưa ra những trao đổi, thảo luận để tìm ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khoa học của từng đơn vị mình, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chung vào công tác nghiên cứu khoa hoc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong năm 2018.

PV AJC


Học viện Báo chí & Tuyên truyền