Thứ sáu 17/08/2018 18:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện năm 2017

Thứ năm 25/01/2018 18:23

Hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện năm 2017 được diễn ra chiều 25/1/2018, tại Phòng họp A - Nhà hành chính Trung tâm Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với các tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện năm 2017

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị. Tham dự, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Học viện.

PGS, TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hôi nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Đảng ủy do PGS,TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày; Báo cáo của Ban Giám đốc Học viện do PGS,TS Trương Ngọc Nam trình bày; các báo cáo của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Học viện.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, đại diện các đơn vị đã có những ý kiến, trao đổi trực tiếp để tham vấn, góp ý vào công tác lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Trong đó, các ý kiến đồng nhất đánh giá, trong năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cũng như kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các hoạt động của Nhà trường và của từng các đơn vị trực thuộc; quy chế dân chủ luôn được đảm bảo đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn hệ thống của Học viện. Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn nhạy bén trước tình hình mới và nhanh chóng đề ra những chiến lược đáp ứng những đòi hỏi mới, yêu cầu mới đặt ra cho nhà trường trong từng giai đoạn phát triển, đã góp phần quan trọng quyết định sự phát triển vững mạnh của Nhà trường thời gian qua.

Đại diện Đảng ủy, PGS, TS Lưu Văn An, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động chính của Đảng ủy trong năm 2017

Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Học viện đã có những trao đổi về kết quả tình hình hoạt động năm 2017 của từng đơn vị; những thuận lợi, khó khăn mà đơn vị gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đưa ra một số nguyện vọng, đề xuất của đơn vị với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng và chỉ đạo sát sao hơn nữa của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện với các hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.


PGS, TS Phạm Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu, trao đổi tại Hội nghị


Đồng chí Lê Khánh Lộc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện phát biểu, trao đổi tại Hội nghị


TS. Phạm Bình Dương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện phát biểu, trao đổi tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS,TS Trương Ngọc Nam đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Học viện đã đạt được trong năm vừa qua.

Giám đốc Học viện đã giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của các đại biểu nêu ra; đồng thời cho biết, những đóng góp, ý kiến, nguyện vọng của các đơn vị tại Hội nghị sẽ được Đảng ủy, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét và có những giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các đơn vị, tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn thời gian tới.

Khẳng định vai trò quan trọng của các đoàn thể, tổ chức trong Học viện đối với sự phát triển chung của Nhà trường, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: "Dân chủ, đoàn kết và đồng thuận giữa các đoàn thể, tổ chức trong Nhà trường chính là hậu thuẫn vững chắc để Học viện thực hiện đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong giai đoạn hiện nay".

Hội nghị đã kết thúc và thành công tốt đẹp, những nội dung được bàn thảo và thống nhất tại Hội nghị được Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường khẳng định sẽ được cụ thể hóa và triển khai thực hiện một cách hiệu quả trong thời gian tới . /.Học viện Báo chí & Tuyên truyền