Thứ tư 26/09/2018 21:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý IV năm 2017 và phương hướng công tác quý I năm 2018

Thứ sáu 05/01/2018 11:21

Chiều 4/1/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý IV năm 2017 và phương hướng công tác quý I năm 2018.

Hội nghị được tổ chức với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tham dự tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện khu vực I, Học viện khu vực II, Học viện khu vực III, Học viện khu vực IV.

Quang cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý IV năm 2017 và phương hướng công tác quý I năm 2018  tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung nắm bắt về tình hình kết quả công tác quý IV - 2017 và phương hướng công tác quý I - 2018 các mặt  công tác: đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổ chức - cán bộ, kế hoạch - tài chính, hợp tác quốc tế, hành chính - hậu cần, công tác trường chính trị...

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng đã trao đổi, góp ý cụ thể cho từng lĩnh vực công tác của bản dự thảo công tác quý IV - 2017 và phương hướng công tác quý I - 2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc mà đơn vị mình còn gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo Học viện Trung tâm về một số giải pháp để có thể làm tốt công tác của đơn vị trong thời gian tới.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị (màn hình trực tuyến tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Các cán bộ lãnh đạo chủ chốt  của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã giải đáp một số thắc mắc mà các đại biểu nêu ra tại Hội nghị; đồng thời đưa ra định hướng về phương hướng, nhiệm vụ cho từng đơn vị  trực thuộc trong thời gian tới; yêu cầu các đơn vị cần triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra để công tác quý I năm 2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung, của từng đơn vị trực thuộc nói riêng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có  được nhiều kết quả nổi bật hơn nữa.

PV AJC


Học viện Báo chí & Tuyên truyền