Thứ tư 26/09/2018 03:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý III - 2017 và phương hướng công tác quý IV- 2017

Thứ hai 02/10/2017 16:17

Chiều 2/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý III - 2017 và phương hướng công tác quý IV- 2017. Hội nghị được tổ chức với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. 

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện khu vực I, Học viện khu vực II, Học viện khu vực III, Học viện khu vực IV.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện báo cáo tại Hội nghị chủ trì Hội nghị

 (Ảnh chụp từ màn hình trực tuyến tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Hội nghị đã nghe tình hình kết quả công tác quý III - 2017 và phương hướng công tác quý IV- 2017 về các mặt  đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổ chức - cán bộ, kế hoạch - tài chính, hợp tác quốc tế, hành chính - hậu cần, công tác trường chính trị...

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng đã trao đổi, góp ý cụ thể cho từng lĩnh vực công tác của bản dự thảo công tác quý III - 2017 và phương hướng công tác quý IV- 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc mà đơn vị mình còn gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo Học viện Trung tâm về một số giải pháp để có thể làm tốt công tác của đơn vị trong thời gian tới.

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu trao đổi tại Hội nghị

Các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự Hội nghị trực tuyến công tác quý III - 2017 và phương hướng công tác quý IV- 2017

Kết luận tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã giải đáp một số thắc mắc mà các đại biểu nêu ra tại Hội nghị; đồng thời đưa ra định hướng về phương hướng, nhiệm vụ cho từng đơn vị  trực thuộc trong thời gian tới; yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra để công tác quý IV của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung, của từng đơn vị trực thuộc nói riêng tiếp tục đạt kết quả cao, có nhiều thành tựu nổi trội.

PV AJC
Học viện Báo chí & Tuyên truyền