Thứ tư 15/08/2018 02:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị giao ban cán bộ tháng 5/2018

Thứ tư 30/05/2018 12:34

Sáng 30/5, Giám đốc Học viện Trương Ngọc Nam đã chủ trì Hội nghị giao ban cán bộ quản lý tháng 5 năm 2018. Dự Hội nghị có PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện.

Hội nghị đã nghe các báo cáo về tình hình hoạt động của Nhà trường trong tháng 5 năm 2018; đồng thời đóng góp ý cho bản Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 và thời gian tới của Học viện.


PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị giao ban cán bộ quản lý tháng 5 năm 2018

Kết luận Hội nghị, PGS,TS Trương Ngọc Nam đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Nhà trường, cụ thể:

Công tác đào tạo – Bồi dưỡng: tiếp tục nhận và xử lý hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi Năng khiếu xét tuyển đại học ngành Báo chí; chủ trì, phối hợp cử cán bộ, giảng viên tham gia coi thi PTTH Quốc gia tại tỉnh Lạng Sơn từ ngày 23/6 đến ngày 27/6/2018; Xây dựng lịch giảng dạy, học tập, lịch thi học phần, thi tốt nghiệp, tổ chức bế giảng các lớp theo kế hoạch; Tổ chức tiếp sinh học viên cao học khóa 24.1 ngày 02/6/2018; ra quyết định công nhận trúng tuyển, gửi giấy báo nhập học và tiếp sinh nghiên cứu sinh K24 trúng tuyển; tổ chức thi B1, B2 đầu vào, đầu ra cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo; tổ chức thi Tin học đầu ra cho sinh viên K34; đôn đốc các đơn vị, địa phương tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng trong năm 2018; tăng cường kiểm tra, giám sát các lớp bồi dưỡng đang học tại Học viện và các địa phương; rà soát các chương trình bồi dưỡng nhằm đáp ứng thực tế nhu cầu của xã hội; tiếp nhận hồ sơ đăng ký học và triển khai kế hoạch giảng dạy tiếng Anh B1, B2 cho học viên cao học; tiếp tục mở các lớp tin học, ngoại ngữ, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch; xây dựng và hoàn thiện Đề án đào tạo trình độ ngoại ngữ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo: hoàn thành nhiệm vụ được nhà trường phân công trong tháng 05/2018; phối hợp với các đơn vị làm đề thi cho các lớp đại học chính quy (đối với các môn đại cương), đại học vừa làm vừa học, sau đại học…; đánh, rọc phách và báo cáo điểm thi học phần cho các lớp Đại học chính quy K34, K35, K36, K36B, K37, K37B… (đối với các môn đại cương).

Xây dựng chiến lược, đề án Đảm bảo chất lượng của Học viện; kế hoạch và lộ trình tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo; tiến hành khảo sát sinh viên cuối học kỳ và cuối khoá.

Công tác thanh tra: tăng cường kiểm tra công tác Đào tạo (in sao đề thi, tổ chức thi, quản lý phách, chấm thi học phần) theo kế hoạch; triển khai các công việc đột xuất khác do Ban Giám đốc giao.

Công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, xuất bản tạp chí, nghiên cứu báo chí: làm việc với đoàn kiểm tra của Học viện CTQG Hồ Chí Minh về hoạt động khoa học năm 2018; phối hợp với các đơn vị trong Học viện tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí, truyền thông cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” tổ chức vào 8h00 ngày 14/6/2018; phối hợp với Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Quản lý truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiện lần thứ IV - Thực trạng và những vấn đề đặt ra” tổ chức vào 8h00 ngày 19/6/2018.

Đặt bài những chuyên gia đầu ngành nhiều bài khoa học chất lượng cao cho số tháng 6/2018 xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông đúng kỳ hạn, không để xảy ra sai sót; nâng cao chất lượng các bài viết; tiếp tục triển khai việc phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện để tổ chức các hoạt động khoa học gắn với yêu cầu thực tiễn.

Công tác hợp tác quốc tế: triển khai các đoàn ra, đoàn vào và các kế hoạch thường xuyên theo đúng tiến độ và phương hướng hoạt động năm 2018; tăng cường năng suất và hiệu quả lao động của Phòng thông qua cơ chế kiểm tra, đánh giá dựa trên bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả lao động của chuyên viên đã xây dựng.

Công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản: chuẩn bị tốt kinh phí phục vụ chi tiêu trong tháng; tận thu các nguồn thu từ nhà ở, Ký túc xá, các ki ốt cho thuê; triển khai thực hiện các gói thầu theo dự toán ngân sách cấp năm 2018; tiếp tục triển khai thi công các dự án, gói thầu trên theo quy trình quy định và triển khai thực hiện hợp đồng các gói thầu trên theo kế hoạch.       

Đảm bảo tình hình an ninh - trật tự tại Ký túc xá; đảm bảo và duy trì công tác vệ sinh môi trường, điện - nước sinh hoạt trong Ký túc xá tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập; quản lý tốt các phòng học, hội trường, phòng chức năng, phòng giảng viên phục vụ kế hoạch học tập Học kỳ I năm học 2018-2019 và các hoạt động ngoại khóa của các Khoa và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện; tiếp tục kiểm tra đánh giá thường xuyên thiết bị dạy học; lập phương án thay thế, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phục vụ học tập; tiếp tục sửa chữa bàn, ghế hỏng và đề nghị sửa chữa các thiết bị điện, nước tại các Hội trường, giảng đường.       

Công tác văn phòng: hoàn thành các loại báo cáo định kỳ hàng tháng; điều hành tốt các hoạt động của Website đảm bảo cập nhật nhanh chóng, kịp thời mọi thông tin về các hoạt động và quản lý điều hành của Học viện; xây dựng, đổi mới lại giao diện và bổ sung thông tin trên website; Pháp chế - Văn thư Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Website cập nhật thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để đăng tải đầy đủ, kịp thời lên mục quản lý - điều hành; đảm bảo tiếp nhận và trả văn bản trình ký trong ngày nhanh chóng kịp thời; theo dõi bảo trì, sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính, máy in, máy photocopy, máy nhân bản và hệ thống tổng đài; đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động tốt; phục vụ thiết bị công nghệ thông tin theo các kế hoạch của Nhà trường.

Tăng cường công tác giám sát vệ sinh môi trường, vệ sinh học đường để phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho cán bộ, sinh viên trong Học viện;  Quản lý và sử dụng xe đúng mục đích, an toàn tiết kiệm, không để thất thoát lãng phí, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tổ chức cán bộ: tham mưu triển khai, thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW6 khóa XII; thực hiện đúng, kịp thời các chế độ, chính sách thường xuyên cho cán bộ, công chức viên chức; thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; triển khai mở lớp bồi dưỡng theo kế hoạch; tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và giao lưu điển hình tiên tiến của Học viện.

Công tác chính trị: lập danh sách sinh viên Khóa 34 vi phạm quy chế rèn luyện gửi về các khoa chủ quản đề nghị trừ điểm rèn luyện; tổng kết học kỳ II năm học 2017-2018, học bổng cho sinh viên Khoá 34 trước khi tốt nghiệp; phục vụ bế giảng cho sinh viên K34 và K36B; tham gia coi thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia 2018; quản lý sinh viên ngoại trú, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên chấp hành tốt chính sách, pháp luật và quy định tại nơi đang cư trú; đôn đốc sinh viên thực hiện quy chế thi học phần; thực hiện các công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng: kiểm tra sinh viên thực hiện quy chế; tư vấn hướng nghiệp việc làm cho sinh viên khóa 34 ra trường; thực hiện chế độ, chính sách cho sinh viên.

Công tác Công đoàn: tổ chức thi đấu thể thao và các hoạt động chào mừng Ngày sinh nhật Bác (19/5), chào mừng tháng công nhân năm 2018; tổ chức đi thực tế cho cán bộ Công đoàn năm 2018; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên: đảm bảo công tác trực ban tiêu binh chào cờ thứ Hai hàng tuần; tiếp tục thực hiện công tác phát triển Đảng cho đoàn viên Học viện; tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” và Giao lưu điển hình tiên tiến.

Tin, Ảnh: Trí Nhân

Học viện Báo chí & Tuyên truyền