Thứ tư 15/08/2018 05:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2017

Thứ sáu 01/12/2017 13:56

Hội nghị nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ công tác của Nhà trường trong tháng 12 và thời gian  tới.

Chiều 1/12, tại Phòng họp C - Nhà hành chính Trung tâm A1,  Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị giao ban cán bộ quản lý tháng 11năm 2017.

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự có PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo về tình hình công tác tháng 11 của Nhà trường trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, chính trị, thanh tra, hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, xuất bản tạp chí, nghiên cứu báo chí, hợp tác quốc tế, đầu tư quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tổ chức cán bộ, công tác công đoàn, hoạt động của đoàn thanh niên...

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng đã trao đổi, góp ý trực tiếp cho bản Dự thảo phương hướng công tác của Nhà trường trong tháng 12 và thời gian tới.

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị giao ban cán bộ quản lý tháng 11/2017

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Học viện PGS,TS Trương Ngọc Nam đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Công tác đào tạo đại học tập trung, bồi dưỡng, thanh tra:  Tiếp tục hoàn chỉnh chương trình đào tạo khóa 34; tổ chức rà soát, xác định ngành gần, ngành phù hợp tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018 căn cứ Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học (Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT) và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT).

Xây dựng Kế hoạch giảng dạy, học tập, kế hoạch thi các lớp tháng 1 năm học 2018; triển khai Kế hoạch giảng dạy, học tập tháng 12 năm học 2017 - 2018; phối hợp với các khoa giảng dạy rà soát lại điểm học phần; tiếp tục tăng cường quản lý các lớp học tại Học viện, đảm bảo đúng quy chế; rà soát học lại và thi lại các lớp, các khóa; chuẩn bị các thủ tục cho các lớp thi tốt nghiệp, bế giảng tháng 12/2017.

Xây dựng dự thảo thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018; tổ chức bế giảng và phát bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2017, khai giảng lớp nghiên cứu sinh khóa 24; công nhận NCS trúng tuyển, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa của nghiên cứu sinh khóa 24; tổ chức coi thi học phần các lớp cao học khóa 22, 23 trong và ngoài Học viện;   tổng hợp danh sách học viên cao học đã hoàn thành luận văn để cấp bằng tháng 12/2018; tiếp nhận hồ sơ đăng ký học và triển khai kế hoạch giảng dạy tiếng anh B1, B2 cho học viên cao học; tiếp tục mở các lớp tin học, ngoại ngữ theo kế hoạch

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý 4/2017 và năm 2017 trình Giám đốc; tăng cường kiểm tra công tác Đào tạo (in sao đề thi, tổ chức thi, quản lý phách, chấm thi học phần) theo kế hoạch; tiếp tục tham gia kiểm kê tài sản các đơn vị năm 2017; nhận và triển khai các công việc đột xuất khác do Ban Giám đốc giao.

Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo: Phối hợp với các đơn vị làm đề thi cho các lớp Đại học chính quy (đối với các môn đại cương), Đại học vừa làm vừa học; tổ chức đánh, rọc phách và báo cáo điểm thi học phần cho các lớp Đại học chính quy khóa 35, 36, 36B…; tiếp tục viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; xây dựng bộ công cụ khảo sát sinh viên về tình trạng việc làm sau tốt nghiệp, tiến hành khảo sát.

Công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, xuất bản tạp chí, nghiên cứu báo chí: hoàn thiện Kế hoạch hoạt động khoa học cấp cơ sở năm 2018;  thành lập hội đồng tư vấn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018; họp đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban QLKH năm 2017; tổ chức nghiệm thu các đề tài đã hoàn thành sản phẩm năm 2017; triển khai các hoạt động khoa học khác theo kế hoạch năm 2017.

Duy trì tốt công tác phục vụ bạn đọc; lựa chọn bài cho Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 6/2017; chuẩn bị tên 06 chuyên đề năm 2018 trình Ban Giám đốc phê duyệt; thanh toán hợp đồng báo Quý IV năm 2017; lập kế hoạch soạn báo, tạp chí lưu năm 2017.

Đặt bài những chuyên gia đầu ngành nhiều bài khoa học chất lượng cao cho số tháng 12; số Xuân 2018; xuất bản Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông đúng kỳ hạn, không để xảy ra sai sót; nâng cao chất lượng các bài viết; tiếp tục triển khai việc phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện để tổ chức các hoạt động khoa học gắn với yêu cầu thực tiễn.

Công tác hợp tác quốc tế: Triển khai các đoàn ra, đoàn vào và các kế hoạch thường xuyên theo đúng tiến độ và hoàn tất thanh quyết toán các đoàn ra, vào đã thực hiện trong năm 2017;  tổ chức cho các em LHS thực hiện các hoạt động chào mừng và dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước CHDSND Lào và chúc mừng ĐSQ Lào nhân kỉ niệm Quốc khánh.

Công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản: Chuẩn bị tốt kinh phí phục vụ chi tiêu trong tháng: lương, thanh toán giảng viên, coi thi, chấm thi; tận thu các nguồn thu học phí, ký túc xá... hoàn thành việc giải ngân NSNN năm 2017; tiếp tục triển khai các dự án, gói thầu theo quy trình quy định về thanh quyết toán và triển khai thực hiện hợp đồng các gói thầu trên theo kế hoạch.

Đảm bảo tình hình an ninh - trật tự tại Ký túc xá; đảm bảo và duy trì công tác vệ sinh môi trường, điện - nước sinh hoạt trong Ký túc xá tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập; hoàn thiện danh sách sinh viên, học viên nội trú học kỳ II năm học 2017-2018.

Quản lý tốt các phòng học, hội trường, phòng chức năng, phòng giảng viên phục vụ kế hoạch học tập HK I năm học 2017-2018 và các hoạt động ngoại khóa của Học viện; chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập các lớp bồi dưỡng.

Công tác văn phòng: Tham mưu xây dựng Kế hoạch Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017; phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017; hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018;  Báo cáo công tác tháng 12 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 1/2018  phục vụ giao ban tháng 12; kế hoạch công tác tháng 12, đăng ký kế hoạch công tác năm 2018 gửi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tham mưu xây dựng báo cáo Quí IV.

Điều hành tốt các hoạt động của Website đảm bảo cập nhật nhanh chóng, kịp thời mọi thông tin về các hoạt động và quản lý điều hành của Học viện; theo dõi bảo trì, sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính, máy in, máy photocopy, máy nhân bản và hệ thống tổng đài;  đảm bảo tiếp nhận và trả văn bản trình ký trong ngày nhanh chóng kịp thời; phục vụ tốt các hội nghị, hội thảo, bảo vệ luân văn, bảo vệ đề cương…; chỉ đạo tổ Bảo vệ đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ; tăng cường công tác giám sát vệ sinh môi trường, vệ sinh học đường để phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho cán bộ, sinh viên trong Học viện; quản lý và sử dụng xe đúng mục đích, an toàn tiết kiệm, không để thất thoát lãng phí, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện đúng, kịp thời các chế độ, chính sách thường xuyên cho cán bộ, công chức viên chức; thực hiện tốt các khâu trong công tác các bộ; thực hiện tốt các công việc theo kế hoạch.

 Công tác chính trị : Tuyên truyền giáo dục ngày Truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân (22/12); tiếp tục đôn đốc và hướng dẫn sinh viên các khóa hoàn thành công tác sinh viên ngoại trú.

Công tác Công đoàn: Phối hợp văn phòng Học viện xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức trong toàn Học viện; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017; họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện để sơ kết công tác Công đoàn quý IV/2017; nộp các báo cáo sơ kết hoạt động, báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn Quý IV.

Công tác Đoàn và phong trào sinh viên: Đảm bảo công tác trực ban tiêu binh chào cờ thứ Hai hàng tuần; xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên vào đầu năm 2018; tổ chức Giải bóng đá thường niên AJC Cup; tiếp tục thực hiện công tác phát triển Đảng cho đoàn viên Học viện./.

 PV AJC

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền