Thứ tư 26/09/2018 15:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ ba 26/12/2017 13:47

Chiều 25/12, tại Hội trường D- Nhà Hành chính Trung tâm A1,  Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của PS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện; trưởng, phó các đơn vị; chủ tịch công đoàn bộ phận các đơn vị trực thuộc Học viện. 

Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, Học viện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nhất là công tác cán bộ, công tác đào tạo và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế... đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể:

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:  Học viện tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo hướng đảm bảo tính thống nhất, liên thông theo từng ngành, nhóm ngành đào tạo, phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ, phát triển phẩm chất và năng lực của người học, giảm tải lý thuyết, tăng cường kỹ năng thực hành thực tập, thích ứng với nhu cầu của xã hội và chuẩn đầu ra. Triển khai xây dựng đề án và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 03 đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, 01 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 03 đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, chính thức tuyển sinh từ năm 2017.

PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác khoa học: Học viện đã tổ chức nghiên cứu thành công 165 đề tài các cấp, gồm: 02 đề tài, dự án hợp tác quốc tế; 03 đề tài cấp Nhà nước; 03 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2016; 02 đề tài cấp Bộ trọng điểm; 03 đề tài cấp Bộ tuyển thầu năm 2016; 30 đề tài cơ sở trọng điểm, 106 đề tài cấp cơ sở; 29 đề tài khoa học sinh viên. Các đề tài ngày càng bám sát thực tiễn, góp phần vào công tác lý luận của Đảng và nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

Học viện đã tổ chức 1 hội thảo quốc tế , 2 hội thảo khoa học cấp quốc; 34 hội thảo cấp cơ sở và 23 buổi thông tin khoa học. Chất lượng các hội thảo, hội nghị, thông tin khoa học đạt kết quả tốt; đã thu hút được hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, đội ngũ cán bộ quản lý báo chí - truyền thông, phóng viên, nhà báo các cơ quan trung ương và địa phương tham gia, học giả quốc tế tham gia, xuất bản được gần 30 đầu sách.

Về công tác tổ chức - Cán bộ: Học viện đã kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Văn phòng Học viện và Ban Quản lý đào tạo. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng phương châm, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Công tác hợp tác quốc tếHọc viện đã tuyển sinh hơn 20 sinh viên thông qua quá trình xét duyệt hồ sơ và thi năng khiếu. So với năm 2016, số lượng và chất lượng sinh viên đầu vào được nâng lên. Học viện đã làm việc và thống nhất lộ trình hợp tác liên kết đào tạo thạc sĩ Truyền thông và Truyền thông Doanh nghiệp với Đại học Bournemouth (Anh Quốc) theo phương thức 1 + 1. Theo đó, sau khi hoàn thành Chương trình đại cương của Học viện, học viên được chuyển tiếp học Chương trình chuyên ngành và được cấp bằng của Đại học Bournemouth.

Công tác kế hoạch - tài chính, xây dựng  cơ  sở  vật  chất,  đầu  tư - xây  dựng  cơ  bản,  quản  lý  tài  sản : Học viện đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính theo quy định của Đảng, Nhà nước. Công tác thu, chi, thanh quyết toán đảm bảo đúng chế độ, chính sách, rõ ràng, minh bạch; thực hiện dân chủ, công khai tài chính, chế độ thanh tra, kiểm tra, báo cáo tài chính đúng quy định của cơ quan quản lý tài chính cấp trên.

Năm 2017 là năm Học viện có số dự án khởi công lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay cả về giá trị, quy mô và yêu cầu kỹ thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó công tác xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư - xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Việc xây dựng sửa chữa mua sắm trang thiết bị tài sản luôn được thực hiện theo đúng quy định về Luật đấu thầu, giá trị trúng thầu đều giảm hơn so với dự toán.

Công tác hành chính - hậu cần: Văn phòng Học viện đã cơ cấu lại về tổ chức và bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối, có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các mặt hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Công tác thanh tra: Công tác thanh tra có những bước chuyến biến rõ rệt và triển khai một cách toàn diện từ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đến việc thanh tra, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Công tác thi đua - khen thưởng: Trong năm 2017, công tác thi đua - khen thưởng được triển khai đúng nguyên tắc, quy chế, quy định, Luật Thi đua - Khen thưởng; kịp thời thực hiện chương trình, kế hoạch và cập nhật hướng dẫn của  Học viện CTQG Hồ Chí Minh.

Công tác xây dựng Đảng và các hoạt động đoàn thể : Đảng bộ luôn đảm bảo yêu cầu quy định của Điều lệ Đảng, luôn phát huy vai trò lãnh đạo, hoàn thành những chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác, đặc biệt là chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Công đoàn Học viện đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, viên chức, người lao động; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, đẩy mạnh hoạt động văn hóa - thể thao, nâng cao trình độ mọi mặt và tác phong công tác cho đoàn viên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện đã tổ chức thành công tốt đẹp nhiệm kỳ 2017-2022. Vai trò tổ chức Đoàn tiếp tục được khẳng định thông qua các phong trào hoạt động giáo, rèn luyện, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác xã hội, góp phần dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống tích cực cho sinh viên.

Hội Cựu chiến binh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Trong năm 2017 đã tổ chức một số hoạt động, gặp mặt trong dịp 27/7 và 22/12 nhằm góp phần động viên hội viên phấn khởi, yên tâm công tác.

Công tác chỉ đạo, điều hành: Trên tinh thần dân chủ, kỷ cương, công khai minh bạch, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cấp trên giao, đồng thời phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo, năm 2017 Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ chủ chốt các đơn vị đã tăng cường đổi mới, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó; đưa một số đề xuất phương hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ của Học viện năm 2018.

Trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhằm phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu góp ý cho bản Dự thảo báo cáo tổng kết năm vừa qua; đồng thời tập trung thảo luận các vấn đề mang tính chiến lược về các lĩnh vực, hoạt động của nhà trường nói chung, tại các đơn vị, bộ phận nói riêng. Trong đó, có nhiều vấn đề đặt ra trong năm 2018, nổi bật là công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, hành chính - hậu cần...

Thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Lê Quốc Lý biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được trong năm 2017 trên các mặt công tác; đồng thời tin tưởng rằng, với đội ngũ cán bộ có chất lượng cùng tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao, Học viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trí tuệ và sức sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó

Năm 2018 là năm học có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “Về một số chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoa XII.

Để Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục phát huy tốt vị thế một trường Đảng, đồng thời là một trường Đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới,  PGS,TS Lê Quốc Lý  đã có những chỉ đạo và gợi mở cụ thể về một số nhiệm vụ trọng tâm Học viện cần triển khai thực hiện ngay trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Tổng kết Hội nghị, PGS,TS Trương Ngọc Nam trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của PGS,TS Lê Quốc Lý và những ý kiến tham luận, phát biểu đóng góp của các đại biểu cho Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm 2017. Những ý kiến đóng góp trong Hội nghị sẽ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện nghiên cứu, tiếp thu và tổng hợp để cụ thể hóa triển khai trong năm mới.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Học viện đã kết thúc và thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của các đại biểu tham dự Hội nghị./.

PV AJC


Học viện Báo chí & Tuyên truyền