Thứ tư 15/08/2018 05:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục kết luận: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ năm 31/05/2018 14:18

Ngày 26/5, tại phiên họp lần thứ 5 diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổ chức thẩm định kết quả đánh giá ngoài đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với các tiêu chuẩn và tiêu chí trong bảng đánh giá chất lượng giáo dục và trực tiếp nghe PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện trình bày tổng quan về Học viện, quá trình tự đánh giá và trả lời các câu hỏi chất vấn, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín thông qua kết quả kiểm định chất lượng với tỷ lệ 10/11 phiếu; và kết luận: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đáp ứng được 50/61 tiêu chí, đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện trình bày tổng quan về Học viện, quá trình tự đánh giá và trả lời chất vấn trước Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Tầm quan trọng của kiểm định chất lượng các trường đại học, cao đẳng

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam đang từng bước đổi mới, từ chương trình đào tạo đến phương thức quản trị nhà trường theo hướng hiện đại, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước xã hội. Nhu cầu được học tập ở cơ sở giáo dục tiên tiến ngày càng tăng. Trên thực tế, hàng năm có hàng chục nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam bỏ rất nhiều tiền ra nước ngoài học tập. Điều này đặt ra thách thức đối với các cơ sở giáo dục nước ta, đòi hỏi phải chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở đào tạo phải tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục.

Năm 2007, Bộ GD&ĐT đã có các văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể các tiêu chuẩn dùng để làm công cụ đánh giá và kiểm định. Tháng 5/2013, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã ban hành công văn số 462 (về quy trình) và công văn số 527 (về tiêu chí) đánh dấu sự hoàn thiện về quá trình chuyển giao các phương pháp đánh giá của Bộ GD&ĐT dành cho các trường đại học trên cả nước, chuẩn bị tiến đến kiểm định chất lượng toàn diện. Từ đó đến nay, hoạt động kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục tại Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch kiểm định với mục tiêu đến năm 2020 tất cả các trường đại học trong cả nước phải được kiểm định.

Kiểm định chất lượng giáo dục có vai trò quan trọng đối với với các đại học, cao đẳng. Thứ nhất, giúp các trường đại học có cơ hội xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động theo một chuẩn mực nhất định. Thứ hai, giúp các trường định hướng và xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động (10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí). Thứ ba, là lời tuyên bố chắc chắn tới các bên liên quan về hiện trạng chất lượng của trường. Đây được coi là cam kết về chất lượng đào tạo mà nhà trường mang lại cho người học và các bên liên quan. Thứ tư, tạo tiền đề xây dựng văn hoá chất lượng cho cơ sở giáo dục. Hoạt động kiểm định chất lượng dựa trên các chỉ số, các chuẩn mực để đánh giá, do đó các thông tin này sẽ giúp mỗi thành viên của nhà trường hiểu rõ hơn công việc của mình và của những người liên quan làm thế nào là đạt chất lượng, nhờ đó chủ động không ngừng nâng cao chất lượng công việc, góp phần hành động theo chất lượng, khi đó văn hóa chất lượng sẽ dần hình thành tại cơ sở giáo dục đại học.

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là cơ sở đào tạo được xây dựng thành trường đại học trọng điểm của mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (năm 2015). Học viện là cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, báo chí và truyền thông và một số lĩnh vực khoa học và nhân văn khác.

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài, từ năm 2013-2017 Học viện đã tích cực triển khai tự đánh giá theo Quy trình, qui định tự đánh giá. Học viện đã huy động lực lượng cán bộ, giáo viên tiến hành thu thập thông tin và minh chứng, mô tả thực trạng các hoạt động đáp ứng các tiêu chí, thông qua đó nhận thức được những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Sau một thời gian tiến hành tự đánh giá, Học viện đã hoàn thành báo cáo Tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt nam. Ngày 25/3/2018, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài do GS,TSKH Bành Tiến Long, Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia, Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã vào làm việc tại Học viện, tiến hành đánh giá sơ bộ. Từ ngày 7-11/4/2018, Đoàn chính thức khảo sát mọi mặt hoạt động của Nhà trường, phỏng vấn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà tuyển dụng, lãnh đạo các đơn vị, kiểm tra số sinh viên ra trường có việc làm… Đoàn cũng đã trực tiếp đi khảo sát thực trạng cơ sở vật chất của Nhà trường gồm: các giảng đường, sân bãi, ký túc xá sinh viên, phòng thực hành, thư viện, phòng lưu trữ hồ sơ tài liệu….

Sau 5 ngày làm việc với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học và trách nhiệm cao, các thành viên trong Đoàn đã thực hiện các công việc theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Ngày 11/4/2018, tại Lễ bế mạc tổng kết đợt đánh giá, Chủ tịch hội đồng Đánh giá ngoài đã trình bày báo cáo kết quả khảo sát, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế, đưa ra các khuyến nghị về các mặt hoạt động của Học viện. Kết quả,  Học viện đạt 51/61 tiêu chí.

Ngày 26/5, tại phiên họp lần thứ 5 diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổ chức thẩm định kết quả đánh giá ngoài của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đại diện cho Nhà trường, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện, đã trình bày tổng quan về Học viện, quá trình tự đánh giá và trả lời chất vấn của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục. Sau đó, trước Hội đồng, GS Bành Tiến Long trình bày, làm rõ kết quả Đánh giá ngoài do Đoàn thực hiện. Các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu kín thông qua kết quả kiểm định chất lượng. Với 10/11 phiếu bầu, Hội đồng đã thông qua và kết luận Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt 50/61 tiêu chí, đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. Kết quả này sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT và của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trong 30 ngày. Sau đó, nếu không có ý kiến khác, Trung tâm sẽ trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn về chất lượng giáo dục cho Nhà trường.

 Hiện nay có 122 cơ sở giáo dục tham gia kiểm định chất lượng, trong đó có 97 cơ sở đã được công nhận đạt chuẩn; 10 cơ sở giáo dục, trong đó có Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được thẩm định và sau 1 tháng sẽ công bố chính thức.Quang cảnh phiên hợp thứ V Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Trước những đánh giá và kết luận của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục tại phiên họp thứ V,  PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện vui mừng chia sẻ: Kết quả này là dấu mốc ghi nhận sự phát triển của Học viện, là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học của Nhà trường trong suốt thời gian qua. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp Học viện cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục hướng tới tiêu chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế.

Kết quả kiểm định chất lượng còn là căn cứ quan trọng để Nhà trường giải trình với Bộ GD&ĐT và xã hội về chất lượng đào tạo, phục vụ; nâng cao vị thế và hình ảnh của Học viện giúp người học và nhà tuyển dụng lao động có thêm cơ sở để lựa chọn học tập và hợp tác.


PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo Hậu Kiểm định chất lượng giáo dục từ quản trị đại học đến văn hóa chất lượng 

Phó Giám đốc Học viện Lưu Văn An cho biết, từ tháng 6/2018, theo quy định của Bộ GD&ĐT các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành kiểm định theo bộ tiêu chí mới bao gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, nghĩa là số tiêu chí nhiều hơn và đòi hỏi mức độ cao hơn. Bộ cũng yêu cầu từ nay đến năm 2020, các trường phải tham gia kiểm định chất lượng ít nhất 1/3 số ngành, chuyên ngành đào tạo.


Các đại biểu tham dự Hội thảo Hậu Kiểm định chất lượng giáo dục từ quản trị đại học đến văn hóa chất lượng chụp ảnh lưu niệm 

“Đây là yêu cầu cao và rất khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường ngay từ bây giờ. Các đơn vị phải tập trung nghiên cứu, hiểu thật kỹ những quy định của các bộ tiêu chí, từ đó có ý thức chuẩn bị để dần dần đáp ứng, phấn đấu trong năm tới có 3 chương trinh được kiểm định. Học viện phải tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên, đảm bảo đạt chuẩn; củng cố và kiện toàn bộ phận kiểm định chất lượng giáo dục, mỗi đơn vị (cả khoa, ban, phòng, trung tâm) đều phải cử người phụ trách công tác kiểm định chất lượng, phải chú ý công tác lưu trữ hồ sơ, minh chứng, thực hiện tốt ba công khai trên Website. Nhà trường sẽ công bố rộng rãi kết quả kiểm định, nhất là những tiêu chí chưa đạt để mọi người biết và khắc phục trong thời gian tới. “Kết quả rõ nhất sau đợt Đánh giá ngoài là tất cả mọi người, từ cán bộ, giảng viên, sinh viên đều nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng, của sự cần thiết phải chuẩn hóa các hoạt động, phải làm việc nghiêm túc, nề nếp, theo đúng các bước của quy trình đào tạo, không làm ẩu, làm tắt, không tùy tiện khi thực hiện công vụ, tiến tới xây dựng văn hóa chất lượng trong Học viện. Hy vọng rằng, từ nay chúng ta làm việc chuyên nghiệp hơn, với ý thức trách nhiệm cao hơn, từ đó nâng cao uy tín, vị thế Nhà trường, xứng đáng là cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia” – PGS,TS Lưu Văn An nhấn mạnh./.

PV AJC

Học viện Báo chí & Tuyên truyền