Thứ tư 26/09/2018 09:36 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng năm 2017

Thứ tư 04/10/2017 20:34

Sáng 3/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng dành cho các cán bộ là thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc, trưởng ban quản lý các dự án và các cán bộ làm công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng trong hệ thống Học viện.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Anh Hoàng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;  đồng chí Phan Văn Chương, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Học viện, Ban Thanh tra; đại diện lãnh đạo các đơn vị dự toán trực thuộc cùng toàn thể học viên.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 03/10 đến ngày 06/10/2017 nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến, cập nhật những văn bản, chế độ chính sách mới được ban hành để tổ chức triển khai thống nhất trong toàn Học viện; đồng thời, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách của năm 2017, trao đổi thảo luận một số quy trình nghiệp vụ tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế và định hướng công tác triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm.

 

Quang cảnh  Lễ Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng

Phát biểu khai giảng, đồng chí Hoàng Anh Hoàng khẳng định trong những năm qua, công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng của Học viện đã đảm bảo tốt các quy định, nguyên tắc của Nhà nước; đồng thời, tạo quyền chủ động cho các đơn vị, đảm bảo phục vụ cho việc hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý tài chính tài sản và đầu tư xây dựng cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, cần giải quyết, khắc phục kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Với quyết tâm  xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng chí Hoàng Anh Hoàng đề nghị mỗi học viên cần tham dự tích cực, nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung, kiến thức được giảng viên trình bày tại đợt tấp huấn này, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao vị thế, vai trò và hiệu quả hoạt động của đơn vị nơi công tác. 

Tin, ảnh: Mạnh Thắng

(Theo hcma.vn)


Học viện Báo chí & Tuyên truyền