Thứ tư 26/09/2018 16:04 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ ba 26/12/2017 20:16

Sáng 26/12, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Vụ trưởng Vụ Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với  Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện.

Cùng đi trong Đoàn có đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và đồng chí Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc của Học viện với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Định cho biết, Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá những kết qủa, cách làm mới, sáng tạo, cũng như làm rõ các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên tại Học viện. Đồng chí yêu cầu quá trình kiểm tra phải bảo đảm tính dân chủ, khách quan, nêu cao ý thức phê bình, tự phê bình của các tổ chức Đảng được kiểm tra, hạn chế tối đa ảnh hưởng hoạt động của đơn vị.

                       

Đồng chí Nguyễn Văn Định phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tóm tắt về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư, Giám đốc Học viện khẳng định, trong thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Xây dựng và phát triển Học viện nhằm tăng cường vị thế đặc thù Nhà trường vừa là Trường Đảng đồng thời vừa là cơ sở giáo dục trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng trước yêu cầu đổi mới và phát triển của Học viện.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đạt kết nhiều quả quan trong. Công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được quan tâm đổi mới và chú trọng nâng cao chất lượng; cơ sở vật chất ngày càng hiện đại hóa, diện mạo nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống cán bộ, viên chức, người lao động không ngừng cải thiện. Nhà trường luôn chú trong công tác chính trị tư tưởng, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Học viện. Nhiều năm liền, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu.


Đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở xác định rõ đặc thù, thế mạnh của Học viện trong học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, đồng chí Trương Ngọc Nam chia sẻ và nhấn mạnh những kết quả Học viện đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW đối với cán bộ, giảng viên và học viên trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt trong nhận diện và nghiêm túc xử lý những sai phạm, tăng cường kỷ luật học đường và kỷ luật phát ngôn, đề cao quản lý học viên và phát huy vai trò của giảng viên, triển khai thực hiện Quy chế Văn hóa Trường Đảng một cách nghiêm túc, sâu rộng và thiết thực, v.v…

Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ Học viện sẽ tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu lý luận góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo và nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước; Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là về đấu tran ngăn chặt, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, sinh viên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Ngọc Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thực tiễn tại Học viện hiện nay; mong nhận được sự giải đáp và tạo điều kiện của Đảng bộ cấp trên để Học viện có thể triển khai hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới của Nhà trường./.

PV AJC

về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện

Học viện Báo chí & Tuyên truyền