Thứ tư 26/09/2018 10:39 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Chào cờ đầu năm học mới (2018 - 2019)

Thứ ba 07/08/2018 07:46

Đúng 7 giờ sáng ngày 6/8/2018 (thứ 2), đông đảo cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên, sinh viên Học viện đã có mặt tại sân trường để tham gia chào cờ đầu tuần, tuần đầu tiên của năm học mới 2018 - 2019. 

Quang cảnh chào cờ đầu tuần năm học mới 2018 - 2019

Sau nghi thức chào cờ đầu tuần năm học mới, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện đã thông tin tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên, sinh viên Nhà trường về một số kết quả đạt được và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới cần đạt được, đồng thời chúc một năm học mới nhiều thành công, thắng lợi đến với các thầy cô giáo và học viên, sinh viên.

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu trước toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường sau nghi thức chào cờ đầu tuần, tuần đầu tiên của năm học mới (2018-2019)

Năm học 2018 - 2019 có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 của Thủ tướng Chính phủ; phương hướng và nhiệm vụ công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những thuận lợi và khó khăn trong sự nghiệp đổi mới đất nước; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, về công tác cán bộ, tiền lương, bảo hiểm xã hội... đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo sẽ có tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến phương hướng, hoạt động trong năm 2018 -2019 của Nhà trường. 

Giám đốc Học viện mong rằng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên sẽ tiếp tục đồng sức, đồng lòng phát huy những thuận lợi cũng như nỗ lực khắc phục những khó khăn để đưa Học viện ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó./.

PV AJC Tổng hợp

Học viện Báo chí & Tuyên truyền