Thứ tư 15/08/2018 02:36 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Phản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật

Thứ ba 12/08/2014 09:08

Phản biện xã hội là một nhiệm vụ rất quan trọng của nhiều cơ quan, đặc biệt là các cơ quan báo chí thông qua các tác phẩm báo chí trong việc tư vấn, giám sát và phản biện các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đã trở thành một hoạt động vô cùng quan trọng, góp phần vào việc duy trì và phát huy tính chất dân chủ của nền chính trị và ngày càng thu hút sự quan tâm sâu sắc của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.


Sách có tại Phòng giới thiệu sách của Trung tâm Thông tin Tư liệu Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nhằm giúp các biên tập viên, phóng viên nâng cao khả năng phân tích, đánh giá qua các sự kiện của xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí cách mạng Việt nam, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn sách "Phản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật" của ThS Phan Văn Kiền - giảng viên khoa báo chí truyền thông trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Cuốn sách với bố cục gồm hai phần:

- Phần thứ nhất: Bàn về một số vấn đề chung về phản biện xã hội của báo chí truyền thông Việt Nam hiện đại.

- Phần thứ hai: Phản biện của xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật.

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các phóng viên, biên tập viên và các sinh viên đang theo học chuyên ngành báo chí truyền thông tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng trong cả nước...

Sách có tại Phòng giới thiệu sách của Trung tâm Thông tin Tư liệu Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

AL

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền