Thứ sáu 17/08/2018 02:51 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo

11/11/2013 16:11

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế...

Phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hoạt động đối ngoại từ 1986 đến 2010

11/11/2013 13:35

Để góp phần làm rõ nội dung tư tưởng ngoại giao, đặc biệt là phương pháp, phong cách của Hồ Chí Minh, từ đó liên hệ vào sự vận dụng thực tiễn của Đảng ta, học viên Nguyễn Bằng Đăng Ngọc đã chọn đề tài ‘Phương pháp ngoại giao Hồ...

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xuất bản: “Quảng bá sách Việt Nam ra nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

08/11/2013 10:36

Quảng bá sách là một hoạt động cần thiết đối với việc đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại, nhưng chúng ta chưa thật sự thực hiện tốt nhiệm vụ này mặc dù tiềm năng để phát triển là rất lớn khi đất nước mở cửa, nhu cầu tìm...

Đề tài nghiên cứu khoa học: "Xây dựng thư viện số Học viện Báo chí và Tuyên truyền bằng phần mềm Dspace"

08/10/2013 15:31

Sau đây là tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: "Xây dựng thư viện số Học viện Báo chí và Tuyên truyền bằng phần mềm Dspace", do ThS. Vũ Thị Hồng Luyến làm chủ nhiệm, được Hội đồng nghiệm thu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh...

Luận văn thạc sĩ Chính trị học: “Chính sách châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ từ năm 2009 đến nay”

01/10/2013 13:45

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định rằng, Washington cần tìm đến châu Á để chấn hưng nền kinh tế. Châu Á mà cụ thể là các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ giúp Mỹ tăng gấp đôi xuất khẩu của nước này năm 2015,...

Luận văn chuyên ngành Báo chí học: “Tương tác giữa tòa soạn và công chúng báo mạng điện tử”

24/09/2013 12:55

Luận văn sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho những sinh viên, học viên, những cán bộ làm truyền thông, đặc biệt là những người làm tại các tờ báo mạng điện tử. Luận văn có tại Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền với mã số:...

Luận văn thạc sĩ: “Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức người cán bộ y tế với vấn đề phát triển y nghiệp ở Việt Nam hiện nay”

23/09/2013 14:38

Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức mang giá trị thời đại và có ý nghĩa lớn đối với sự giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của người cán bộ y tế, góp phần vào sự phát triển y nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Luận văn thạc sĩ Triết học: “Vấn đề phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa ở Việt Nam hiện nay”

23/09/2013 11:37

Hiện nay, toàn cầu hóa trở thành một xu thế không thể bác bỏ. Quá trình này đang cuốn vào bản thân nó vận mệnh của mỗi cá nhân, các quốc gia, dân tộc, châu lục, cho đến toàn thể nhân loại. Ở bất cứ lĩnh vực nào của đời...

Luận văn thạc sĩ Quan hệ công chúng: “Xu hướng phát triển quảng cáo điện thoại di động tại Việt Nam”

23/09/2013 10:45

Quảng cáo trên điện thoại di động sẽ đóng góp không nhỏ trong việc hoàn thiện bức tranh toàn cảnh về quảng cáo hiện đại. Từ đó, tạo cơ sở thực tế để xây dựng luận quảng cáo của Việt Nam đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn.

Khái lược lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại

15/01/2013 11:19

Hệ thống quan hệ quốc tế là một thuật ngữ miêu tả quyền lực quốc tế trên hành tinh theo trật tự chính trị của các chủ thể (trước hết và cơ bản nhất là các quốc gia – dân tộc), là môi trường quốc tế có luật chơi nhất...

Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết”

15/01/2013 10:09

Sau đây AJC xin giới thiệu tóm tắt đề tài khoa học cấp cơ sở: Giáo trình nội bộ “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết” do ThS Lê Đình Năm - Phó Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

Tóm tắt đề tài khoa học “Lịch sử triết học cổ điển Đức”

14/01/2013 16:22

Sau đây AJC xin giới thiệu tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: "Lịch sử triết học cổ điển Đức" do TS. Bùi Thị Thanh Hương (Khoa Triết học) và Ths. Nguyễn Đình Trình (nguyên Phó khoa Triết học) thực hiện, được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt...

Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: Đề cương bài giảng Thực thi chính sách công

17/12/2012 16:34

Đề cương bài giảng “Thực thi chính sách công” của TS. Nguyễn Xuân Phong- Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Chính trị Học thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nghiệm thu tháng 11/2012, đạt loại xuất sắc. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

5 cuốn sách kinh tế đáng đọc

02/11/2012 13:39

Sau đây là 5 cuốn sách kinh tế đáng đọc nhất năm 2009 do Time đề cử:

Tóm tắt uận án tiến sĩ: “Tính hấp dẫn của Báo Đảng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay”

27/09/2012 15:29

Sau đây AJC xin giới thiệu tóm tắt đề tài luận án tiến sĩ: “Tính hấp dẫn của Báo Đảng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay” của Nguyễn Bá Sinh, chuyên ngành Báo chí học