Chủ nhật 22/07/2018 02:22 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hướng dẫn sử dụng thu nộp tiền học phí dành cho sinh viên khóa 37

Thứ tư 16/08/2017 09:32


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THU NỘP TIỀN HỌC PHÍ

Dành cho Sinh viên khóa 37- Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu nộp học phí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội (Vietinbank Hà Nội - 06 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm -Hµ Néi) triển khai dịch vụ “Thu hộ tiền học phí”. Căn cứ theo đó, sinh viên các lớp đại học chính quy đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ nộp học phí thông qua Ngân hàng, trừ những chuyên ngành được miễn học phí:  Triết, Chủ nghĩa xã hội, Lịch sử Đảng, Tư tưởng HCM, Kinh tế chính trị.

1.  Thu học phí qua ngân hàng (không thu trực tiếp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền):

Sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 2 kênh sau để sử dụng dịch vụ thu nộp học phí qua Vietinbank Hà Nội:      

* Kênh chuyển tiền tại quầy

Sinh viên đến bất kỳ chi nhánh nào của Vietinbank nộp tiền mặt hoặc uỷ nhiệm chi nêu rõ yêu cầu với giao dịch viên là nộp tiền học phí cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tài khoản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở tại Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Nội dung Giấy nộp tiền/ lệnh chi nộp cho nhân viên ngân hàng phải có các thông tin sau:

 

Tên tài khoản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Số tài khoản: 129000000476

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: Nộp tiền học phí học kỳ ...  Năm học ... cho SV ... lớp ... mã SV ... (*)        

Chú thích: -(*) Phần nội dung bắt buộc, yêu cầu sinh viên ghi đầy đủ và rõ ràng thông tin để tránh nhầm lẫn.

  * Kênh thanh toán Internet Banking

      Sinh viên mở tài khoản tại Vietinbank, đăng ký dịch vụ Internetbanking. Sinh  viên truy cập trang web: https://ebanking.vietinbank.vn/ipay chọn menu Chuyển khoản -> Chuyển tới số tài khoản tại Vietinbank -> chọn tài khoản chuyển -> Nhập tài khoản nhập -> nhập số tiền chuyển -> nhập nội dung như sau: Nộp tiền học phí học kỳ ....  Năm học ......... cho SV ...... lớp ........ mã SV .......... (*)

  -> Chọn chấp nhận. hệ thống sẽ gửi 1 mã xác nhận tới điện thoại của sinh viên và nhập mã xác nhận vào hệ thống để xác nhận lệnh nộp học phí thành công của mình.

2. Mức nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018:

* Mức nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018 (theo Quyết định số 135/QĐ-HVBC&TT ngày 16/1/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền):

- Các chuyên ngành nghiệp vụ: Báo ảnh, Báo chí, Quay phim truyền hình:  240.800 đ/tín chỉ (x) 18 tín chỉ = 4.334.400 đ;

- Các chuyên ngành nghiệp vụ: Marketing, Quảng cáo, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội: 244.300 đ/tín chỉ (x) 18 tín chỉ = 4.397.400 đ;

- Các chuyên ngành lý luận: Quản lý kinh tế, Chính sách công, Khoa học Quản lý nhà nước, Quản lý xã hội, Quan hệ quốc tế, Văn hóa phát triển: 240.800 đ/tín chỉ (x) 18 tín chỉ = 4.334.400 đ;

- Chuyên ngành Quản lý hoạt động TT-VH: 237.500 đ/tín chỉ (x) 18 tín chỉ = 4.275.000 đ;

- Chuyên ngành Chính trị phát triển: 234.200 đ/tín chỉ (x) 18 tín chỉ = 4.215.600 đ;

- Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh: 235.900 đ/tín chỉ  (x) 18 tín chỉ =   4.246.200 đ;

- Chuyên ngành: Xây dựng Đảng và QNNN: 232.600 đ/tín chỉ  x 18 tín chỉ   =  4.186.800 đ.

3. Thời gian nộp: Từ ngày 21/8/2017 đến 20/9/2017

(Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thời hạn quy định trên sẽ xử lý theo quy chế hiện hành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Lưu  ý:

Học phí không thu trc tiếp ti Hc vin Báo chí và Tuyên truyn;

. Vietinbank Hà Nội miễn phí mở tài khoản và làm thẻ Sinh viên tích hợp thẻ ATM cho Sinh viên;

. Khi nộp tiền hoặc chuyển khoản yêu cầu sinh viên phải ghi đầy đủ các thông tin cá nhân (Họ tên, lớp, mã sinh viên…) để ngân hàng có cơ sở nhập dữ liệu. Nhà trường cũng như ngân hàng không chịu trách nhiệm với những trường hợp không tuân thủ đúng những yêu cầu trên.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền