Chủ nhật 22/07/2018 02:22 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hướng dẫn sử dụng thu nộp tiền học phí chương trình chất lượng cao khóa 37

Thứ tư 16/08/2017 09:29


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THU NỘP TIỀN HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Dành cho Sinh viên khóa 37- Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu nộp học phí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long triển khai dịch vụ “Thu hộ tiền học phí”. Căn cứ theo đó, sinh viên các lớp đại học chính quy chương trình chất lượng cao đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ nộp học phí thông qua Ngân hàng.

1.  Thu học phí qua ngân hàng (không thu trực tiếp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền):

* Kênh chuyển tiền tại quầy

Sinh viên đến bất kỳ chi nhánh nào của Vietcombank nộp tiền mặt hoặc uỷ nhiệm chi nêu rõ yêu cầu với giao dịch viên là nộp tiền học phí cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tài khoản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở tại Vietcombank chi nhánh Thăng Long. Nội dung Giấy nộp tiền/ lệnh chi nộp cho nhân viên ngân hàng phải có các thông tin sau:

 

Tên tài khoản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Số tài khoản: 0491000120775

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long

Nội dung chuyển tiền: Nộp tiền học phí học kỳ ... Năm học ... cho SV .... lớp ... mã SV ... (*)        

Chú thích: -(*) Phần nội dung bắt buộc, yêu cầu sinh viên ghi đầy đủ và rõ ràng thông tin để tránh nhầm lẫn.

2. Mức nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018 các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao:

      - Chuyên ngành Kinh tế và quản lý: 735.000 đ/tín chỉ (x) 18 tín chỉ = 13.230.000 đ;

      - Chuyên ngành Quan hệ công chúng: 776.200 đ/tín chỉ (18) = 13.971600 đ;

- Chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông toàn cầu: 750.000 đ/tín chỉ (x) 18 tín chỉ =13.500.000 đ.

3. Thời gian nộp: Từ ngày 21/8/2017 đến 20/9/2017

(Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thời hạn quy định trên sẽ xử lý theo quy chế hiện hành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Lưu  ý: Học phí không thu trc tiếp ti Hc vin Báo chí và Tuyên truyn;

·        Khi nộp tiền hoặc chuyển khoản yêu cầu sinh viên phải ghi đầy đủ các thông tin cá nhân (Họ tên, lớp, mã sinh viên…) để ngân hàng có cơ sở nhập dữ liệu. Nhà trường cũng như ngân hàng không chịu trách nhiệm với những trường hợp không tuân thủ đúng những yêu cầu trên.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền