Thứ hai 23/07/2018 18:58 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách thu nộp tiền học hè trả nợ môn các lớp K33, K35B và các khóa trước

Thứ hai 24/07/2017 09:16

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách thu nộp tiền học hè trả nợ môn các lớp K33, K35B và các khóa trước cụ thể như sau:

Chi tiết danh sách xem TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền