Thứ ba 14/08/2018 23:00 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi B1, B2 chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2018

03/05/2018 17:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1, B2 chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu đợt 4 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

03/05/2018 17:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tiếng Anh B1, B2 khung Châu Âu đợt 4 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung năm 2018

03/05/2018 10:53

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ chính quy tập trung như sau:

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp Khóa 37

27/04/2018 17:01

Thông báo lịch thi học kỳ 2 (đợt 2) các lớp Khóa 36 năm học 2017-2018

27/04/2018 16:57

Lịch thi đợt 2 học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 35

26/04/2018 17:46

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi đợt 2 học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 35 cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

19/04/2018 15:43

Quyết định về việc xóa tên khỏi danh sách sinh viên

19/04/2018 15:39

Quy định về xét thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2018

13/04/2018 16:39

Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo đại học chất lượng cao năm 2018

13/04/2018 16:30

Lịch và danh sách sinh viên Khóa 34 học trả nợ môn bổ sung

13/04/2018 15:48

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

13/04/2018 14:38

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tthông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình cụ thể như sau:

Thông báo về việc đính chính thông tin tuyển sinh trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018"

09/04/2018 18:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đính chính thông tin tuyển sinh trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018" cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

07/04/2018 13:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa 34 hệ chính quy tập trung

28/03/2018 16:45

Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên khóa 34 hệ chính quy tập trung