Thứ ba 14/08/2018 23:01 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ học phần 2 K37 HK 2 năm học 2017 - 2018

31/05/2018 17:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi các môn Ngoại ngữ học phần 2 K37 HK2 năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho sinh viên các khóa tại Học viện

31/05/2018 10:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 4 dành cho sinh viên các khóa tại Học viện cụ thể như sau:

Quyết định cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy tập trung thôi học

31/05/2018 10:08

Học viện báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy tập trung thôi học cụ thể như sau:

Danh sách dự thi tin học đợt 4

29/05/2018 11:04

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi tin học đợt 4 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập trung khóa 34 và khóa 36B

29/05/2018 09:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp đại học chính quy tập trung khóa 34 và khóa 36B cụ thể như sau:

Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 K34

23/05/2018 10:16

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 K34 cụ thể như sau:

Thông báo về việc hoàn thiện khóa luận hoặc tác phẩm tốt nghiệp đại học chính quy

21/05/2018 09:12

Danh sách sinh viên thi lại, thi trả nợ môn ngày 19, 20/5/2018

18/05/2018 11:10

Thông báo về lịch trả nợ môn đợt cuối cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 34

17/05/2018 11:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về lịch trả nợ môn đợt cuối cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 34 cụ thể như sau:

Quyết định cho phép sinh viên hệ đại học chính quy học cùng lúc 2 chương trình

14/05/2018 15:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định cho phép sinh viên hệ đại học chính quy học cùng lúc 2 chương trình cụ thể như sau:

Danh sách phòng thi tin đợt 3 k34

11/05/2018 10:02

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi tin đợt 3 k34 cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lớp khóa 35, 36, 37

11/05/2018 09:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lớp khóa 35, 36, 37 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 dành cho Khóa 34 tại Học viện

10/05/2018 15:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi tin học chuẩn đầu ra đợt 3 dành cho Khóa 34 tại Học viện cụ thể như sau:

Danh sách dự thi và hướng dẫn cách trả lời thi trắc nghiệm tin học

09/05/2018 16:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi và hướng dẫn cách trả lời thi trắc nghiệm tin học cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018

04/05/2018 11:09

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2018 như sau: