Thứ sáu 20/04/2018 10:00 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35B

18/01/2017 10:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35B cụ thể như sau:

Sổ cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy khóa học 2011 - 2015 và bằng 2 khóa học 2013 - 2015

09/11/2015 10:57

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo sổ cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy khóa học 2011 - 2015 và bằng 2 khóa học 2013 - 2015 cụ thể như sau:

Sổ cấp bằng năm 2014

25/12/2014 16:34

Sổ cấp bằng năm 2013

12/12/2013 16:32

Danh sách khóa luận tốt nghiệp Đại học khóa 29

16/06/2013 06:37

Danh sách làm khóa luận tốt nghiệp, tác phẩm khóa 29 (2009-2013)