Thứ tư 20/06/2018 20:23 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ (tên miền) truy cập Trang thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo thu nộp học phí năm thứ hai đối với học viên cao học khóa 22.1

Công văn số 6256/BGDĐT-KHCNMT về việc báo cáo việc thực hiện NĐ 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là NVNONN và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại VN

Kế hoạch về việc đối thoại giữa Ban Giám đốc với sinh viên Học viện năm học 2016 -2017

Thông báo họp các hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo và Lễ trao Giải thưởng SVNCKH năm 2016

Thông báo nộp hồ sơ xin hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2016-2017

Công văn số 6078/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2017

Công văn số: 1409 /HVCTQG-BTTr v/v báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2016

Thông báo kế hoạch thanh tra năm học 2016 - 2017

Công văn số 5532/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

Công văn số 5488/BGDĐT-NGCBQLGD về việc báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH, trường cao đẳng công lập

Thông báo về việc bổ sung người phụ thuộc, cấp mới mã số thuế cho người nộp thuế

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc năm 2017

Thông báo về việc kiểm kê tài sản thực tế toàn Học viện năm 2016