Thứ hai 20/11/2017 06:59 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc chi trả học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên khóa K33, K34, K35 (Kỳ II năm học 2015 - 2016)

Thông báo thu lệ phí học lại, học cải thiện điểm học kỳ I năm học 2016 - 2017 (lần 2) đối với sinh viên đại học chính quy K33, K34, K35 vả K35B

Thông báo về việc Tham dự cuộc thi "Vì an toàn giao thông Thủ dô - năm 2016 "

Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông năm 2016

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Quyết định về việc miễn giảm học phí năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Công văn số 1638/KTKĐCLGD-KT về việc tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2017

Thông báo thời gian làm việc theo giờ mùa đông năm 2016

Thông báo về việc tham gia giải bóng bàn, cầu lông quận Cầu Giấy năm 2016

Thông báo lịch chụp ảnh làm thẻ sinh viên cho sinh viên K36

Thông báo về việc cấm chơi trò chơi điện tử sử dụng công nghệ tương tác ảo trong khuôn viên cơ quan

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 19 (2013 - 2016)

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 20 (2014 - 2017)

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 22 (2016 - 2019)

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 21 (2015 - 2018)