Thứ tư 20/06/2018 20:23 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc bán thanh lý Tài sản thu hồi từ công trình cải tạo nhà E6, phá dỡ nhà để xe KTX năm 2017

Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

Công văn số 139/BGDĐT-KHCNMT về việc tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.

Công văn số 150/BGDĐT-VP về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Thông báo về việc đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng truyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo về việc quản lý hoạt động truyền thông trong Học viện

Công văn số 67/BGDĐT-PC về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Công văn số 36/BGDĐT-KHTC về việc nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Công văn số 37/BGDĐT-GDĐH về việc Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy ĐH; CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017.

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2015

Thư mời giảng viên, sinh viên tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới 2017

Tăng cường kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thông báo v/v bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2017