Thứ ba 14/08/2018 23:00 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Công văn số: 77/HVCTQG V/v đăng ký nhu cầu xét thăng hạng viên chức năm 2017

Thông tư: Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Bộ GD&ĐT đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Thông báo số: 68/TB-HVCTQG v/v đăng ký tham gia khóa đào tạo tiếng Anh tại New Zealand

Thông báo về việc bán thanh lý Tài sản thu hồi từ công trình cải tạo nhà E6, phá dỡ nhà để xe KTX năm 2017

Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

Công văn số 139/BGDĐT-KHCNMT về việc tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.

Công văn số 150/BGDĐT-VP về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Thông báo về việc đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng truyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo về việc quản lý hoạt động truyền thông trong Học viện

Công văn số 67/BGDĐT-PC về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Công văn số 36/BGDĐT-KHTC về việc nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Công văn số 37/BGDĐT-GDĐH về việc Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy ĐH; CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017.