Thứ tư 20/06/2018 20:24 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CU-BA NĂM 2017

Công văn số 718/BGDĐT-KHCNMT về việc Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016

Thông báo về việc chi trả chi phí học tập năm học 2014 đến 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TT

Công văn số 685/BGDĐT-KHTC về việc nhắc nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017

Thông báo số 134/TB-HVCTQG v/v tuyển sinh Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia niên khóa 2018

Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2017

Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

Ban hành hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Công văn số: 77/HVCTQG V/v đăng ký nhu cầu xét thăng hạng viên chức năm 2017

Thông tư: Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Bộ GD&ĐT đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Thông báo số: 68/TB-HVCTQG v/v đăng ký tham gia khóa đào tạo tiếng Anh tại New Zealand