Thứ hai 20/11/2017 06:58 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo nộp hồ sơ xin hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2016-2017

Công văn số 6078/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2017

Công văn số: 1409 /HVCTQG-BTTr v/v báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2016

Thông báo kế hoạch thanh tra năm học 2016 - 2017

Công văn số 5532/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

Công văn số 5488/BGDĐT-NGCBQLGD về việc báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH, trường cao đẳng công lập

Thông báo về việc bổ sung người phụ thuộc, cấp mới mã số thuế cho người nộp thuế

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc năm 2017

Thông báo về việc kiểm kê tài sản thực tế toàn Học viện năm 2016

Công văn số 1291/HVCTQG - HTQT v/v báo cáo tổng kết công tác hoạt động đối ngoại cuối năm 2016 và xây dựng kế hoạch đối ngoại năm 2017

Kế hoạch Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục

Công văn số 5402/BGDĐT-CTHSSV về việc phát động cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017

Công văn số 5300/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2016

Công văn số 5266/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với CSGDĐH, trường CĐSP