Thứ ba 14/08/2018 23:04 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc thu học phí các ngành đào tạo Chất lượng cao khóa học 2017 - 2021

Danh sách thu nộp tiền học hè trả nợ môn các lớp K33, K35B và các khóa trước

Thông báo về việc chi trả học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên khóa K33 (Kỳ II năm học 2016 - 2017)

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên K33 hệ đại học chính quy tập trung

Quyết định về việc thu học phí các hệ đào tạo năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thu nộp học phí đối với học viên cao học khóa 23.1 (2017 - 2019)

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị và học hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị cho đối tượng tốt nghiệp đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo thời gian nghỉ hè năm 2017

Thông báo về việc hoàn thành khảo sát sinh viên trước tốt nghiệp về chất lượng đào tạo

Thông báo về việc hoàn thành khảo sát môn học và giờ giảng học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc hoàn thành khảo sát giảng viên về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất và công tác hỗ trợ đào tạo năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc chi trả học bổng và trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc đóng góp ý kiến dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Đại học

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Thông báo về cuộc thi ảnh báo chí "Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch năm 2017"