Thứ hai 20/11/2017 06:57 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo thời gian làm việc theo giờ mùa hè năm 2017

Thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 1/5 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI BUN-GA-RI NĂM 2017

Công văn số 1121/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CA-DẮC-XTAN NĂM 2017

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

Công văn số 941/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo việc tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2017

Thông báo về việc đối chiếu, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 (Tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI BÊ-LA-RÚT NĂM 2017

Quyết định về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CU-BA NĂM 2017

Công văn số 718/BGDĐT-KHCNMT về việc Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016

Thông báo về việc chi trả chi phí học tập năm học 2014 đến 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TT