Thứ ba 23/01/2018 17:14 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc hoàn thành khảo sát giảng viên về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất và công tác hỗ trợ đào tạo năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc chi trả học bổng và trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc đóng góp ý kiến dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Đại học

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Thông báo về cuộc thi ảnh báo chí "Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch năm 2017"

Thông báo về việc thống kê nhu cầu học tập và nghiên cứu tại CHLB Đức

Thông báo về việc cử cán bộ tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm 2017

Thông báo về việc thu lệ phí học lại vét đối với sinh viên đại học chính quy các lớp khóa 33, 35B và các khóa trước năm 2017

Thông báo về việc thu nộp học phí sinh viên đại học chính quy K33 và K35B

Thông báo công khai dự toán ngân sách năm 2017

Thông báo thời gian làm việc theo giờ mùa hè năm 2017

Thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 1/5 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI BUN-GA-RI NĂM 2017

Công văn số 1121/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CA-DẮC-XTAN NĂM 2017