Thứ tư 15/08/2018 20:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2013

Quyết định ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục

Khảo sát, thống kê trường ĐH

Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/05/2013

Triển khai phong trào thi đua dạy tốt và phục vụ tốt (đợt 2, năm học 2012- 2013)

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2013

Công văn số 168/HVCT-HCQG về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2013

Hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2014

Thông báo số 192/TB-HVCT-HCQG về việc đăng ký tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014 theo Đề án 165

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2012

Hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011

Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012