Thứ bảy 23/06/2018 09:39 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Triển khai phong trào thi đua dạy tốt và phục vụ tốt (đợt 2, năm học 2012- 2013)

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2013

Công văn số 168/HVCT-HCQG về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2013

Hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2014

Thông báo số 192/TB-HVCT-HCQG về việc đăng ký tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014 theo Đề án 165

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2012

Hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011

Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012

Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo về việc đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013