Chủ nhật 22/07/2018 19:44 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng học sinh đạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật năm 2013

Báo cáo nhanh tình hình thi ĐH, CĐ năm 2013

Thông báo kế hoạch buổi làm việc với đồng chí Đinh Thế Huynh

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Thông báo số 159/TB-HVCT-HCQG về kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014

Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Công văn số 538/HVCT-HCQG về việc tổng kết năm học 2012 - 2013

Công văn số 523/HVCT-HCQG về việc trả lời về tỷ lệ trong bình xét danh hiệu thi đua

Hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Dự thi tuyển sinh ĐH năm 2013

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2012 - 2013

Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Quyết định số: 1736/QĐ-HVCT-HCQG về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh năm học 2012 - 2013