Thứ sáu 25/05/2018 23:44 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2013-2014

Bảo đảm cho tập huấn giảng viên, giáo viên GDQP-AN các trường ĐH, CĐ, TCCN đợt 2 năm 2013

Tuyển sinh 2013: Gia hạn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung

Đề xuất nhiệm vụ Hợp tác quốc tế theo nghị định thư với Belarus giai đoạn 2015-2016

Cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành về công tác học sinh, sinh viên

Thông báo kết luận của Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2013

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2013 - 2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT

Lịch hướng dẫn ôn thi, giải đáp các môn thi tuyển sinh sau đại học năm 2013

Thông báo việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2013

Thông báo về việc gia hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng Lớp Cán bộ khoa học trẻ

Hướng dẫn việc nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên trong tuyển sinhHướng dẫn việc nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên trong tuyển sinh

Chuẩn bị tổ chức rà soát đội ngũ GV dạy tiếng Anh và GV giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường ĐH, CĐ

Công văn số 730/HVCT-HCQG-TT v/v báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII