Thứ bảy 20/01/2018 04:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Dự thi tuyển sinh ĐH năm 2013

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2012 - 2013

Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Quyết định số: 1736/QĐ-HVCT-HCQG về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh năm học 2012 - 2013

Công văn số: 475/HVCT-HCQG-TT về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý II năm 2013

Công văn số 454 của Học viện CT-HC QG HCM V/v Hướng dẫn tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013

Tham dự Hội nghị sơ kết giảng dạy các môn Lý luận chính trị

Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi

Triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo qua mạng trực tuyến

Báo cáo về thực trạng các ngạch viên chức trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông báo số 105/TB-HVCT-HCQG về việc kiểm tra hoạt động khoa học

Công văn số 02-CV/CĐ-ĐTN về việc quyên góp xây dựng nhà lưu niệm Trường Nguyễn Ái Quốc