Thứ tư 20/06/2018 20:24 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc quy định thời gian nộp chứng từ thanh quyết toán

Thông báo về việc chi học bổng và trợ cấp xã hội kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc thu học phí đối với học viên cao học chính quy khóa 23.2 năm học 2017 - 2019

Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018 các lớp đại học chính quy K35

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Thông báo về việc thu học phí năm học 2017 - 2018 các lớp đại học chính quy K34

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017

Thông báo về việc cung cấp dữ liệu sinh viên đầu khóa (K37) tham gia BHYT bắt buộc.

Thông báo thời gian làm việc theo giờ mùa đông năm 2017

Thông báo về việc tổ chức phun thuốc diệt muỗi và côn trùng gây hại

Thông báo về việc chi trả trợ cấp 38 cho học viện các lớp văn bằng 2 chính quy K36B

Quyết định về việc thu học phí năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Quyết định về việc miễn giảm học phí năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung