Thứ bảy 20/01/2018 04:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018 các lớp đại học chính quy K35

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Thông báo về việc thu học phí năm học 2017 - 2018 các lớp đại học chính quy K34

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017

Thông báo về việc cung cấp dữ liệu sinh viên đầu khóa (K37) tham gia BHYT bắt buộc.

Thông báo thời gian làm việc theo giờ mùa đông năm 2017

Thông báo về việc tổ chức phun thuốc diệt muỗi và côn trùng gây hại

Thông báo về việc chi trả trợ cấp 38 cho học viện các lớp văn bằng 2 chính quy K36B

Quyết định về việc thu học phí năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Quyết định về việc miễn giảm học phí năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Thông báo về việc chi khen thưởng cho sinh viên năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2017

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ viên chức năm 2017

Thông báo thay đổi tài khoản thu nộp học phí các lớp đại học chất lượng cao khóa 37

Thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017