Thứ tư 15/08/2018 02:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 1/5 năm 2018

Thông báo thời gian làm việc theo giờ mùa hè năm 2018

Thông báo thu học phí năm học 2017 - 2018 các lớp đại học chính quy K36

Thông báo về việc Đối chiếu, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Quyết định về việc trao tiền hỗ trợ cho sinh viên gặp khó khăn

Quyết định về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm 2017

Thông báo Chi trả phí học tập năm 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/QĐ -TT và Trợ cấp khó khăn cho sinh viên do lũ lụt, mất mùa năm 2017

Hướng dẫn về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động theo thành tích xuất sắc năm 2017

Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Kế hoạch về việc đối thoại giữa Ban Giám đốc và sinh viên Học viện năm 2017 - 2018

Kế hoạch Thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2017

Thông báo về việc thu học phí Nghiên cứu sinh khóa 23 (2017 - 2020)

Thông báo thu học phí học kỳ II lớp Quản lý hoạt động văn hóa tư tưởng đại học chính quy K36B-CAND

Thông báo thu phí học phí năm 2017- 2018 lớp Chính trị phát triển 36B (đại học chính quy văn bằng 2)

Thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2018