Thứ tư 20/06/2018 20:23 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc cấm chơi trò chơi điện tử sử dụng công nghệ tương tác ảo trong khuôn viên cơ quan

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 19 (2013 - 2016)

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 20 (2014 - 2017)

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 22 (2016 - 2019)

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 21 (2015 - 2018)

Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển tại Ru- ma - ni năm 2016

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo và baỏ đảm chất lượng đào tạo

Công văn số 4756/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2016 - 2017

Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017

Công văn số 4756/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2016 - 2017

Kế hoạch khám sức khỏe sinh viên K36 và 36B

Thông báo về việc làm thẻ bảo hiểm y tế và danh sách sinh viên đại học chính quy khóa 36 tham gia bảo hiểm y tế

Thông báo làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ ATM cho sinh viên đại học chính quy khóa 36

Thông báo về việc thay đổi lịch kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2016

Công văn số 1130/HVCTQG-KHTC v/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2016