Thứ hai 20/11/2017 06:58 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thu nộp học phí năm thứ hai và bổ sung năm thứ nhất đối với học viên cao học khóa 21

Thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2016

Công văn số 3988/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2016-2017

Thông báo thu lệ phí học lại học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên đại học chính quy bằng thứ nhất và thứ hai

Thông báo số 2 về thời gian địa chỉ nhận ảnh tác phầm để chấm chọn vòng I Cuộc thi và Triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề "Nét đẹp đời thường"

Thông báo về việc thu học phí các lớp đại học chính quy năm học 2016 - 2017

Công văn số 966/HVCTQG-BTTr v/v báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng năm 2016

Thông báo V/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Quyết định về việc thu học phí các hệ đào tạo năm học 2016 - 2017

Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Công văn số: 820/HVCTQG-QLKH V/v tổ chức tuyển chọn đề tài cấp bộ năm 2017

Thông báo triệu tập tập huấn giáo viên, giảng viên GDQPAN năm 2016

Thông báo về việc thu lệ phí học hè trả nợ môn đối với sinh viên đại học chính quy các lớp khóa 32, 34B và các khóa trước (học hè năm 2016)

Thông báo về việc hưởng ứng giải thưởng Bài nghiên cứu về Biển Đông năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI MA-RỐC NĂM 2016