Thứ ba 23/01/2018 17:14 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc hồ sơ xin miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và xác nhận giấy vay vốn cho sinh viên

Thông báo về việc tuyển sinh Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) năm học 2016 tại Nhật Bản

Công văn số 999/NGCBQLCSGD-NG về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2016-2017

Công văn số 4326/BGDĐT- PC về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế

Kế hoạch tổ chức thông tin khoa học ngày 08/09/2016

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp khai giảng năm học 2016 - 2017

Công văn số 4288/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017

Kế hoạch "tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2016 - 2017 cho sinh viên K36

Thông báo về việc triển khai Cuộc thi quốc gia "Sinh viên với An toàn thông tin" năm 2016

Công văn số 4145/BGDĐT-TTr về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo về việc thu nộp học phí năm thứ hai và bổ sung năm thứ nhất đối với học viên cao học khóa 21

Thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2016

Công văn số 3988/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2016-2017

Thông báo thu lệ phí học lại học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên đại học chính quy bằng thứ nhất và thứ hai

Thông báo số 2 về thời gian địa chỉ nhận ảnh tác phầm để chấm chọn vòng I Cuộc thi và Triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề "Nét đẹp đời thường"