Thứ ba 14/08/2018 23:04 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Công văn số 1638/KTKĐCLGD-KT về việc tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2017

Thông báo thời gian làm việc theo giờ mùa đông năm 2016

Thông báo về việc tham gia giải bóng bàn, cầu lông quận Cầu Giấy năm 2016

Thông báo lịch chụp ảnh làm thẻ sinh viên cho sinh viên K36

Thông báo về việc cấm chơi trò chơi điện tử sử dụng công nghệ tương tác ảo trong khuôn viên cơ quan

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 19 (2013 - 2016)

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 20 (2014 - 2017)

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 22 (2016 - 2019)

Thông báo về việc thu nộp học phí Nghiên cứu sinh khóa 21 (2015 - 2018)

Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển tại Ru- ma - ni năm 2016

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo và baỏ đảm chất lượng đào tạo

Công văn số 4756/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2016 - 2017

Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017

Công văn số 4756/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2016 - 2017

Kế hoạch khám sức khỏe sinh viên K36 và 36B