Thứ ba 14/08/2018 23:04 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Công văn số 5488/BGDĐT-NGCBQLGD về việc báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDĐH, trường cao đẳng công lập

Thông báo về việc bổ sung người phụ thuộc, cấp mới mã số thuế cho người nộp thuế

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc năm 2017

Thông báo về việc kiểm kê tài sản thực tế toàn Học viện năm 2016

Công văn số 1291/HVCTQG - HTQT v/v báo cáo tổng kết công tác hoạt động đối ngoại cuối năm 2016 và xây dựng kế hoạch đối ngoại năm 2017

Kế hoạch Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục

Công văn số 5402/BGDĐT-CTHSSV về việc phát động cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017

Công văn số 5300/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2016

Công văn số 5266/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với CSGDĐH, trường CĐSP

Thông báo về việc chi trả học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên khóa K33, K34, K35 (Kỳ II năm học 2015 - 2016)

Thông báo thu lệ phí học lại, học cải thiện điểm học kỳ I năm học 2016 - 2017 (lần 2) đối với sinh viên đại học chính quy K33, K34, K35 vả K35B

Thông báo về việc Tham dự cuộc thi "Vì an toàn giao thông Thủ dô - năm 2016 "

Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông năm 2016

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Quyết định về việc miễn giảm học phí năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung