Thứ sáu 25/05/2018 23:27 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Thông báo về việc chi học bổng và trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thu lệ phí Ký túc xá học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"

Thông báo về việc thu lệ phí tuyển sinh đào tạo cao học năm 2018

Thông báo về việc cảnh giác với việc truyền đạo trái phép trong sinh viên

Thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 1/5 năm 2018

Thông báo thời gian làm việc theo giờ mùa hè năm 2018

Thông báo thu học phí năm học 2017 - 2018 các lớp đại học chính quy K36

Thông báo về việc Đối chiếu, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Quyết định về việc trao tiền hỗ trợ cho sinh viên gặp khó khăn

Quyết định về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm 2017

Thông báo Chi trả phí học tập năm 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/QĐ -TT và Trợ cấp khó khăn cho sinh viên do lũ lụt, mất mùa năm 2017

Hướng dẫn về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động theo thành tích xuất sắc năm 2017

Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018