Thứ sáu 17/08/2018 02:51 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc tổ chức thi Năng khiếu báo chí tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Thứ năm 06/07/2017 16:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức thi Năng khiếu báo chí tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền