Chủ nhật 24/06/2018 00:31 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lại học kì I năm học 2016 - 2017

Thứ sáu 24/03/2017 15:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lại học kì I năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền